profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Oddziaływanie międzycząsteczkowe

poleca55%
Biologia

Oddziaływania międzycząsteczkowe

Obok silnych wiązań chemicznych, wiążących atomy w cząsteczkę, istnieją oddziaływania między atomami należącymi do sąsiadujących cząsteczek oraz słabe wiązania wewnątrzcząsteczkowe między atomami w cząsteczkach biopolimerów, które decydują o ich strukturze przestrzennej. Oddziaływania dipol–dipol występują między polarnymi cząsteczkami (jednakowymi lub różnymi), które przyciągają się wzajemnie różnoimiennymi biegunami. Wiązania wodorowe powstają wtedy, gdy atom wodoru znajduje się...poleca85%
Chemia

Pojecia chemiczne- 1klasa LO

Układ okresowy- zbiór pierwiastków ulożony w uporządkowany sposób, wg. Wzrastających mas atomowych. Właściwości pierw. Zmieniają się w sposób okresowy. Prawo okres. Mend.- wraz ze wzrostem mas atomowych włsciwości pierwiastków zmieniają się w...poleca81%
Fizyka

Oddziaływania międzycząsteczkowe - definicje

SIŁY SPÓJNOŚCI – to siły oddziaływania cząsteczek jednego rodzaju ze sobą. SIŁY PRZYLEGANIA – to siły oddziaływania cząsteczek różnego rodzaju ze sobą. Skutkiem istnienia siły przylegania jest powstawanie menisku. MENISK WKLĘSŁY – powstaje,...poleca85%
Chemia

Wiązanie wodorowe, siły Wanderwalsa, prawo okresowości, węgiel

Ższe reakcje mogłu zajść,a poniższe nie zajdą.Wiązanie wodorowe specjalną formą atomowego wiązania kowalencyjnego jest wiązanie wodorowe występujące np.w trwałym onionie HF2-.Dwa atomy fluoru związane są za pośrednictwem wodoru,który otoczony jest...poleca81%
Fizyka

Siły międzycząsteczkowe, menisk, dyfuzja.

torach w kształcie linii łamanej; ruch ten nazywamy ruchem BROWNA. GDZIE WYSTĘPUJĄ WIĄZANIA MIĘDZYCZĄSTECZKOWE ? 1. Oddziaływania międzycząsteczkowe są to siły z jakimi przyciągają się cząsteczki danegopoleca84%
Fizyka

Ciecz

* występują między nimi oddziaływania międzycząsteczkowe , które się jednak w obrębie objętości cieczy znoszą nawzajem. * oddziaływania międzycząsteczkowe nie znoszą się na granicy cieczy z inną fazą na skutek czego występujepoleca83%
Fizyka

Budowa cząsteczkowa ciał

a najwolniej w ciałach stalych SKALA KELWINA - skala bezwzględna, najmniejsza temp. to 0K, różnica miedzy skala KELWINA, a CELCJUSZA to 273 stopnie Siły międzycząsteczkowe działającepoleca81%
Fizyka

Właściwości mechaniczne ciał stałych, cieczy i gazów

- sublimacja - resublimacja RODZAJE ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZY CIAŁAMI: - sprężyste - grawitacyjne - magnetyczne - elektrostatyczne - elektromagnetyczne - międzycząsteczkowepoleca83%
Chemia

Wiązania Chemiczne

wodór-inny atom jest dzielone na dwa slabsze "półwiązania" inny atom-wodór i wodór-inny atom. Oddziaływania międzycząsteczkowe Oddziaływania międzycząsteczkowe to inne niż wiązania