profil

Budowa cząsteczkowa ciał

poleca 84% 2044 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wszystkie substancje (ciała stale, ciecze, gazy) są zbudowane z cząsteczek lub atomów.

Cząsteczki różnej substancji różnią się wielkością

Wielkość cząsteczek mierzymy w NANOMETRACH (1nm)

Zjawisko samorzutnego mieszania się dwóch różnych substancji stykających się ze sobą nazywamy DYFUZJA

Dyfuzja świadczy o tym ze cząsteczki są w nieustannym ruchu. Zachodzi najszybciej w gazach a najwolniej w ciałach stalych

SKALA KELWINA - skala bezwzględna, najmniejsza temp. to 0K, różnica miedzy skala KELWINA, a CELCJUSZA to 273 stopnie

Siły międzycząsteczkowe działające miedzy cząsteczkami tego samego rodzaju nazywamy silami spojnosci

Siły międzycząsteczkowe działające między cząsteczkami różnych ciał nazywamy silami przylegania

Siły międzycząsteczkowe działają na niewielkich odległościach

BUDOWA CZĄSTECZKOWA GAZÓW:
- odległości są bardzo małe
- słabo się przyciągają
- poruszają się chaotycznie (szybko, zderzając się ze sobą)

BUDOWA CZĄSTECZKOWA CIECZY:
- odległości między cząsteczkami są małe
- niezbyt silnie się przyciągają
- przemieszczają się swobodnie

BUDOWA CZĄSTECZKOWA CIAŁ STAŁYCH:
- cząsteczki są bardzo blisko siebie
- silnie się przyciągają
- nie mogą się swobodnie poruszać wykonują drgania wokół stałych polozen

W ciałach stałych o budowie krystalicznej cząsteczki są ułożone regularnie
- stały – trudno zmienić objętość i kształt,
- ciekły – trudno zmienić objętość, a kształt łatwo,
- gazowy – łatwo zmienić objętość i kształt, ciało zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

przydatne

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata