profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Ocena szkolnapoleca86%
Socjologia

Esej na temat zagadnienia oceny

Ocena. „Pozwólmy dzieciom być dziećmi!”. Na początku chciałabym wyjaśnić pojecie „oceny”. Multimedialna Encyklopedia „WIEM” podaje, że ocena to sąd wartościujący, wszelka wypowiedź wyrażająca dodatnie lub ujemne ustosunkowanie się...