profil

Teksty 27
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

OBWE

poleca30%
Wiedza o społeczeństwie

Europejskie systemy bezpieczeństwa

Kategoria: Ład międzynarodowy – konflikty i systemy bezpieczeństwa

poleca45%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

Kategoria: Europejskie systemy bezpieczeństwa

Organizacja ta powstała jako wyraz współpracy wszystkich państw, które będą przestrzegać zasad prawa międzynarodowego zapisanych w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1 sierpnia 1975 roku. Akt KBWE podpisało 35 europejskich państw oraz Stany Zjednoczone i Kanada. KBWE za najważniejsze zasady międzynarodowej współpracy uznaje: równość w relacjach pomiędzy narodami, poszanowanie praw, powstrzymanie się od użycia siły, nienaruszalność granic i integralności...