profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Obóz starychpoleca83%
Język polski

Analiza i interpretacja "Ody do młodości" Adama Mickiewicza.

Utwór, jak zresztą wskazuje na to sam tytuł, jest odą. Oda jest to utwór wierszowany, najczęściej stroficzny o charakterze pochwalnym lub dziękczynnym. Jest to patetyczny utwór opiewający wybitną postać, wydarzenie, bądź wzniosłą ideę. „Oda do...poleca85%
Język polski

Recenzja wiersza Adama Mickiewicza pt. "Oda do młodości".

"Oda do młodości " powstała w grudniu 1921 r. i jest utworem łączącym jeszcze elementy poetyki klasycystycznej i myśli bliskie ludziom. Oświecenia z cechami charakterystycznymi dlapoleca87%
Język polski

Istota młodości w utworze Mickiewicza "Oda do młodości".

Jaka ranga została nada młodości w utworze Mickiewicza (Oda do młodości ). ?Oda do młodości ? Adama Mickiewicza jest swoistym wychwaleniem młodości ponad wszelkie inne etapy życia. Młodość nazwanapoleca87%
Język polski

Poezja Adama Mickiewicza

całe społeczeństwo nadzieją na wyzwolenie się spod jarzma znienawidzonego caratu. Poezja Mickiewicza nacechowana jest głębokim patriotyzmem i uczuciem miłości. Pierwszy jego utwór to „Oda do młodościpoleca85%
Język polski

W jakim stopniu hasła i ideały „Ody do młodości” są aktualne dla mnie i mojego pokolenia?

„Oda do młodości ” została napisana przez Adama Mickiewicza w grudniu 1820 roku. Wiersz ten stanowi apoteozę młodości : wychwala jej zalety, ukazuje siłę. Podmiot liryczny utworu zwraca się dopoleca85%
Język polski

Z jakimi hasłami, zawartymi w „Odzie do młodości” utożsamia się współczesny młody człowiek?

Oda do młodości ” Adama Mickiewicza przestawia dwa skrajnie różne światy. Pierwszy z nich jest nudny, szary, ponury, pełen ospałych i bezczynnych ludzi, którzy postępują egoistycznie i chciwie. Drugi