profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Niezwyciężona przyrodypoleca77%
Język polski

Rola przyrody w utworach Mickiewicza

Uwrażliwienie romantyka na piękno natury, na malowniczość krajobrazu potwierdzali poeci w większości swych dzieł, mistrzowską ręką kreśląc opisy przyrody ojczystego pejzażu, okolic, w których przebywali. Przyroda odgrywała w literaturze...poleca85%
Język polski

Rola opisu przyrody w utworach romantycznych

Tematem wybranym przeze mnie jest: ROLA OPISU PRZYRODY W UTWORACH ROMANTYCZNYCH. Zanim przejdę do właściwej części tematu chciałbym Wam po krótce przedstawić jaką rolę miały opisy przyrody wpoleca83%
Język polski

Rola przyrody w utworach romantycznych

Chciałbym omówić zagadnienie roli przyrody w utworach romantycznych. Przyroda już od wieków pojawiała się w literaturze. Romantyzm jest jedną z niewielu epok, w której poświęcano jej tak dużo miejscapoleca83%
Język polski

Rola dwugłosu Mirzy i Pielgrzyma w "Sonetach krymskich" Adama Mickiewicza.

także drugi podmiot liryczny, przewodnik towarzyszący autorowi w wędrówce - Mirza. Mickiewicz celowo zastosował dwugłos w cyklu sonetów. Zobaczym zatem, jaką rolępełni on w owych utworach . 1. PUNKTpoleca84%
Język polski

Porównaj sposób ukształtowania i funkcje opisów przyrody w balladach oraz w „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza.

przyrody są bardziej szczegółowe, zawierają w sobie liczne epitety co czyni je tak wyrazistym obrazem, że można sobie dokładnie wyobrazić miejsca, w których poeta przebywał. Ich rola polega nie napoleca85%
Język polski

Rola dwugłosu Mirzy i Pielgrzyma w "Sonetach krymskich" Adama Mickiewicza (konspekt)

"Sonety krymskie" to cykl utworów napisanych przez Adama Mickiewicza podczas podróży na Krym. Mają one charakter opisowo-refleksyjny, ukazują osobiste przeżycia poety. Autor-Pielgrzym, jako