profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Niegłupie odpowiedzipoleca85%
Język polski

Czy wiersz "Niegłupie odpowiedzi" w. Potockiego wyszedł spod ręki filozowa czy poety?

Wiersz Wacława Potockiego pt. "Niegłupie odpowiedzi" według mnie wyszedł spod ręki filozofa i poety. W tym tekście występują pytania typowo filozoficzne dotyczące życia, śmierci i początku świata. Wyszedł z pod ręki poety ponieważ jest...poleca85%
Język polski

Jakie wartości są dla mnie najcenniejsze w życiu? (W. Potocki)

Jakie wartości są dla mnie najcenniejsze w życiu? W mojej pracy postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Podmiot liryczny w wierszu „Niegłupie odpowiedzi” W. Potockiego uważa za najcenniejszą wartość wiarę. Jest optymistą, kocha życie i świat,...poleca85%
Język polski

Światopogląd Wacława Potockiego przedstawiony w wierszu "Niegłupie odpowiedzi" - ocena.

W epoce barokowej dominował pesymizm i przekonanie o marności wszystkich rzeczy. Możemy to odczuć, czytając wiersz Wacława Potockiego. Podmiot liryczny przekonuje, iż najniepewniejsza, najpewniejsza, najstraszniejsza, najmocniejsza i...