profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Najazd Tatarski na Podolepoleca85%
Historia

Kalendarium Panowania Zygmunta III Wazy.

1587r. Na tron Polski wybrano: Zygmunta III Wazę i Maksymiliana Habsburga 1588r. 24. I Bitwa pod Byczyną 1588r. Powstaje gimnazjum ariańskie w Lubartowie 1589r. Kodyfikacja prawa w "Trzecim statucie litewskim" 1590r. Oddzielenie...poleca83%
Historia

Zygmunt III Waza kalendarium panowania

Stegeborgiem 25.IX.1598 - Bitwa pod Linkping VII.1599 - Detronizacja Zygmunta III Wazy przez sejm szwedzki 1599 - Najazd siedmiogrodzkiego Michała Walecznego na Mołdawię 1599 - Wydanie Pisma Świętego wpoleca83%
Historia

Kalendarium daty 1374 - 1791

- sformułowanie zasad wolnej elekcji oraz artykułów henrykowskich 1576 - podwójna elekcja - arcyksięcia Maksymiliana Habsburga i Stefana Batorego 1587 - podwójna elekcja - Zygmunta III Wazy i