profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Na czym polega ochrona przyrody w Polscepoleca87%
Geografia

Współpraca Polski z organizacjami międzynarodowymi w zakresie ochrony przyrody

W Polsce w 1980 roku Sejm uchwalił Ustawę o Ochronie Środowiska i Zasobów Naturalnych,która zobowiązuje władzę i obywateli do działań na rzecz ochrony przyrody. Ponadto w tym samym roku powołano PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ OCHRONY...poleca83%
Geografia

Walory środowiska przyrodniczego Polski i konieczność jego ochrony

Środowisko przyrodnicze Polski stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju działalności. Dzięki budowie geologicznej, ukształtowaniu powierzchni, klimatowi, wodzie, glebie oraz roślinności ludzie zamieszkali na terenie polski powinni wykorzystywać...poleca85%
Turystyka i rekreacja

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

stawianymi przed Prezesem UKFiT były : realizacja określonej polityki państwa w zakresie rozwoju turystyki , współpraca z organami , instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi mającymi wpływ na