profil

Współpraca Polski z organizacjami międzynarodowymi w zakresie ochrony przyrody

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W Polsce w 1980 roku Sejm uchwalił Ustawę o Ochronie Środowiska i Zasobów Naturalnych,która zobowiązuje władzę i obywateli do działań na rzecz ochrony przyrody. Ponadto w tym samym roku powołano PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA. Żeby skutecznie chronić środowisko przyrodnicze, nie można poprzestać na prawno administracyjnych posunięciach. Państwo musi je wesprzeć odpowiednimi dotacjami na niezbędne inwestycje, takie jak np.: budowa oczyszczalni ścieków, filtrów ochronnych, nowoczesne - niezagrażające przyrodzie technologie procesów produkcyjnych. Wysokie koszty budowy tych inwestycji utrudniają szybką poprawę jakości środowiska.Polska bierze czynny udział w pracach organizacji międzynarodowych, zwłaszcza dotyczących ochrony wód morskich i oceanicznych. Z jej inicjatywy odbyła się w 1973 roku I Konferencja Państw Nadbałtyckich w Gdańsku, na której podpisano konwencję o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów Morza Bałtyckiego. Na II Konferencji Państw Nadbałtyckich zorganizowanej w 1974 roku uznano Bałtyk za "region specjalny", podlegający ochronie. Państwa nadbałtyckie zostały zobowiązane do budowy oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, wypływających z nadbrzeżnych aglomeracji, miast i wsi oraz do likwidowania zanieczyszczeń pochodzących ze wszystkich możliwych źródeł. Realizacją zadań powyższej konwencji kieruje Komisja Ochrony Środowiska Morskiego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta