profil

Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Multimedia

polecab/d
Słownik języka polskiego

Multimedia

rzecz., br. lp połączenie technik audiowizualnych (np. przekazu wizyjnego, dźwięku itp.) w celu wykonania prezentacji dla widzów w czasie wykładu, prelekcji, koncertu itp.   Nowo wybudowany hotel w naszym mieście oferuje m.in. salę konferencyjną wyposażoną w multimedia (B. lp).   KOMENTARZ W czasie festiwalu muzyki współczesnej Warszawska Jesień odbywają się koncerty o multimedialnym charakterze. W czasie koncertów prezentowane są obrazy oraz rozmaite dźwięki generowane...poleca89%
Pedagogika

Wpływ mass – mediów na wychowanie

Wpływ mass – mediów na wychowanie Pojęcie media kojarzy nam się często ze środkami masowego przekazu, takimi jak radio, telewizja czy prasa. W literaturze pedagogicznej tego pojęcia używa się w odniesieniu do wszelkich pomocy...poleca85%
Dziennikarstwo

Wpływ mediów na psychikę i osbowość człowieka

Tekst w załączniku:)poleca85%
Pedagogika

Technologia informacyjna "Ignatianum" - wykłady

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TI lub IT (ang. Information Technology) to nowa dziedzina wiedzy, integrująca różne technologie (sprzęt komputerowy oraz oprogramowaniem, telekomunikacja, teleinformatyka) służące pozyskiwaniu informacji, selekcjonowaniu...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Niekorzyści wynikające z Multimedii

Wiedza o współczesnym świecie dociera do nas za pośrednictwem różnych mediów jak: telewizja, radio, czasopisma, gazety, Internet. Zaobserwowano korzyści i niekorzyści płynące z zastosowania multimedii. 1. Niekorzystnym faktem jest to, że...poleca88%
Język polski

Co internet może dać uczniom?

„Co internet może dać uczniom?” Internet stanowi wszechstronne źródło informacji. Można powiedzieć, iż jest to ogromna baza danych zawierająca teksty, grafikę, dźwięki, a więc dane multimedialne. Powszechny dostęp do tak wielu informacji nie...poleca85%
Pedagogika

Media w edukacji

Media w edukacji Dr Beata Łaciak Wykład 1 - Media, kultura masowa, oddziaływanie mediów 1. Środki masowego przekazu jako nośniki przekazu z określonego źródła, treści zawartych w postaci systemu symbolicznych znaków, skierowanych do odbiorców...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Jak jest rola techniki wideo oraz techniki informacyjnej we współczesnej kulturze

Mówiąc o technice wideo lub informacyjnej przede wszystkim należy wspomnieć o telewizji, komputerach i Internecie . Spróbuję podać kilka któw , które będą świadczyć o tym , że ich wpływ we współczesnej kulturze jest znaczący. Na początku zajmę...