profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Monarchia parlamentarna w Angliipoleca83%
Historia

Angielska monarchia parlamentarna

Parlament angielski, który wykształcił się w średniowieczu, był podzielony na dwie izby. W Izbie Lordów zasiadali wielcy właściciele ziemscy i biskupi, natomiast w Izbie Gmin – przedstawiciele średniej szlachty oraz bogatego mieszczaństwa. W XVI...poleca85%
Historia

Kształtowanie się monarchii stanowych i parlamentarnych w średniowiecznej Europie.

1. RZESZA NIEMIECKA Wielkie Bezkrólewie – początek 1250 w wyniku śmierci Fryderyka II Hohenstauffa i trwa do 1273. Walka między Gwelfami i Gibelinami , zakończyło się wzajemnym wybiciem Hohenstaufów i Welfów. Zdecydowali o końcu bo Rzesza...poleca77%
Historia

Monarchia parlamentarna i absolutna - porównaj na przykładzie Anglii oraz Francji

Aby porównywać te dwa systemy rządów, należy podać ich definicję. Absolutyzm jest formą rządów, gdzie władza jest niepodzielnie skupiona w rękach monarchy (Rosja, Francja XV-XVIIIw., Anglia do XVIIw.). Monarchia parlamentarna natomiast jest formą...poleca82%
Historia

Monarchia parlamentarna w Anglii

wszelkiego pośrednictwa w kontaktach handlowych Anglii i innymi państwami, obce towary mogą być przywożone tylko na statkach angielskich i z angielską załogą lub na statkach kraju, z którego pochodził towarpoleca82%
Historia

Angielska wojna domowa, chwalebna rewolucja - przyczyny, przebieg i skutki

obalenie rządów absolu tnych Stuartów po ich restytucji - Ugruntowanie znaczenia parlamentu - Trwałe ukształtowanie angielskiego systemu ustrojowego (konstytucyjna monarchia parlamentarna ) - Utrwalenie znaczenia burżuazji i marginalizacjapoleca84%
Historia

Pojęcie i typ monarchii stanowej w Europie i struktura stanowa na przykładzie wybranego państwa

Anglii i Francji po rewolucjach burżuazyjnych. Monarchia stanowa w Anglii jako przykład rozwoju parlamentaryzmu Tożsamość współczesnej Europy kształtuje się w oparciu o nurty : angielską