profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwojupoleca82%
Geografia

Główne organizacje międzynarodowe na świecie

Główne organizacje międzynarodowe na świecie (tabela)poleca85%
Geografia

Wioadomości o ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych będącej statutem tej organizacji. Jest drugą po Lidze Narodów powszechną organizacją międzynarodową. W czasie trwania...