profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwojupoleca85%
Socjologia

Bank Światowy - cele i ich realizacja

Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Globalizacja „ Bank Światowy - cele i ich realizacja” W XX wieku stosunki międzypaństwowe uległy globalizacji. Po II wojnie światowej powstał projekt stworzenia nowego, ogólnoświatowego ładu...