profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwojupoleca85%
Historia

Struktura i agendy ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych składa się z pięciu zasadniczych organów. Każde z nich, za wyjątkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który urzęduje w Hadze, ma swą siedzibę w Nowym Jorku. Zgromadzenie Ogólne – jeden z dwóch...