profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Litosfera i wnętrze Ziemipoleca85%
Geografia

Litosfera i wnętrze Ziemi

Na podstawie danych sejsmicznych w budowie Ziemi wyróżniono trzy podstawowe części: • powłokę skorupy ziemskiej, o zróżnicowanej grubości wielokrotnie większej pod lądami niż pod oceanami. Grubość skorupy waha się od 4 do 75 km. Przypada na nią...