profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Litosfera i wnętrze Ziemi



poleca85%
Geografia

Litosfera i wnętrze Ziemi

Na podstawie danych sejsmicznych w budowie Ziemi wyróżniono trzy podstawowe części: • powłokę skorupy ziemskiej, o zróżnicowanej grubości wielokrotnie większej pod lądami niż pod oceanami. Grubość skorupy waha się od 4 do 75 km. Przypada na nią...



poleca80%
Geografia

Wnętrze Ziemi

temat potężnych sił panujących wewnątrz błękitnej planety. Wnętrze Ziemi nie jest jednorodne. Ziemia zbudowana jest warstwowo, o czym świadczy odbijanie i załamywanie fal sejsmicznych na pewnych



poleca85%
Geografia

Litosfera

płaszcza Ziemi . Nauka zwana geofizyką, dzieli wnętrze Ziemi na trzy główne strefy : skorupę ziemską, płaszcz i jądro. Każda z tych stref budujących Ziemię, ma inną budowę, właściwości fizyczne i



poleca85%
Geografia

Przedstaw budowę wnętrza Ziemi. Wyjaśnij termin: stopień geotermiczny i omów jego znaczenie w eksploatacji bogactw mineralnych w kopalniach głębin

Wnętrze Ziemi składa się z trzech głównych stref: jądra, płaszcza, skorupy ziemskiej. Jądro zajmuje ponad połowę średnicy Ziemi , panuje tam wysokie ciśnienie. Płaszcz Ziemi dzieli się na dolny



poleca87%
Geografia

Budowa Ziemii

Pierwiastki budujące Ziemię: -żelazo 44,8 % -tlen 24,4% -krzem 12,1 % -magnez 9,4% -nikiel 4,0 % -siarka 1,4 % -glin 1,1 % -wapń 1,0 % -pozostałe 1,7% Budowa wnętrza Ziemii: Litosfera



poleca85%
Geografia

Przedstaw budowę litosfey i budowę wnętrza ziemi

ciśnienie około kilku milionów atmosfer. Z tego względu nie metody wiertnicze, lecz badania geofizyczne dostarczają informacji o budowie wnętrza Ziemi . Wnętrze kuli ziemskiej budują 3 geosfery różniące