profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Litosfera i wnętrze Ziemipoleca83%
Geografia

Litosfera i wnętrze Ziemi

Na podstawie danych sejsmicznych w budowie Ziemi wyróżniono trzy podstawowe części: • powłokę skorupy ziemskiej, o zróżnicowanej grubości wielokrotnie większej pod lądami niż pod oceanami. Grubość skorupy waha się od 4 do 75 km. Przypada na nią...poleca83%
Geografia

Budowa wnętrza Ziemi

i skorupę ziemską-warstyróżniące się stanem skupienia i gęstością materii. Jądro-promień 3400km,największa część Ziemi ,skupia najcięższe składnikipoleca81%
Geografia

Litosfera

płaszcza Ziemi . Nauka zwana geofizyką, dzieli wnętrze Ziemi na trzy główne strefy : skorupę ziemską, płaszcz i jądro. Każda z tych stref budujących Ziemię, ma inną budowę, właściwości fizyczne ipoleca82%
Geografia

Litosfera

LITOSFERA to zewnętrzna najbardziej sztywna powłoka kuli ziemskiej sięgająca do głębokości około 80 do 150km. Bezpośredni dostęp człowieka w głąb Ziemi jest niemożliwy ze względu na ciśnienie ipoleca84%
Geografia

Przedstaw budowę wnętrza Ziemi. Wyjaśnij termin: stopień geotermiczny i omów jego znaczenie w eksploatacji bogactw mineralnych w kopalniach głębin

Wnętrze Ziemi składa się z trzech głównych stref: jądra, płaszcza, skorupy ziemskiej. Jądro zajmuje ponad połowę średnicy Ziemi , panuje tam wysokie ciśnienie. Płaszcz Ziemi dzieli się na dolnypoleca84%
Geografia

Przedstaw budowę litosfey i budowę wnętrza ziemi

ciśnienie około kilku milionów atmosfer. Z tego względu nie metody wiertnicze, lecz badania geofizyczne dostarczają informacji o budowie wnętrza Ziemi . Wnętrze kuli ziemskiej budują 3 geosfery różniące