profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kultura w dwudziestoleciu międzywojennympoleca85%
Historia

Kultura i nauka odrodzonej Polski.

Prezentacja multimedialna.Wykonywana w programie LibreOffice.poleca78%
Język polski

Kultura Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Dwudziestolecie międzywojenne stanowiło ważny okres kultury polskiej , rozwijającej się w odrodzonym niepodległym państwie. Duża rola silnie wyodrębnionej inteligencji utrwalała elitaryzm kultury , wspierający się ponadto na antydemokratycznym...poleca82%
Historia

Przemiany społeczne i polityczne w latach międzywojennych XX w.

ROZWÓJ KULTURY MASOWEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH Rozwój kultury masowej był możliwy w USA dzięki rozwojowi oświaty i powszechnymi tanim środkom upowszechniania dóbr kultury. Były to między innymi gazety i wydawnictwa wielkonakładowe a także kino...poleca77%
Historia

Nauka, technika i kultura XX-lecia międzywojennego.

W dwudziestoleciu międzywojennym (XX wieku) zostały kontynuowane, zapoczątkowane już w wyniku XIX wieku przemiany dotyczące nauki, techniki i kultury. Już XIX wiek przyniósł wiele nowych wynalazków. Wiele państw wówczas osiągnęło...poleca84%
Historia

Kultura i Nauka II RP

Ministerstwa Sztuki i Kultury. Dorobek kulturalny Polski był bardzo ważny dla międzynarodowego prestiżu odrodzonego kraju. Świat był przyzwyczajony do polskiej niedoli.Własnie w tych czasach kulturapoleca82%
Historia

Kultura Drugiej Rzeczpospolitej.

. Najsłynniejszym teatrem odrodzonej Polski była Reduta Juliusza Osterwy. Pracę w niej J.Osterwa pojmował jako specjalną służbę i posłannictwo. Największymi wydarzeniami jego teratru były premiery: ‘’ W