profil

Nauka, technika i kultura XX-lecia międzywojennego.

poleca 79% 1565 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W dwudziestoleciu międzywojennym (XX wieku) zostały kontynuowane, zapoczątkowane już w wyniku XIX wieku przemiany dotyczące nauki, techniki i kultury. Już XIX wiek przyniósł wiele nowych wynalazków. Wiele państw wówczas osiągnęło status mocarstw gospodarczych i politycznych. W XX wieku ten stan się jeszcze pogłębił. Ogromny nakład na rozwój życia ludzkiego uwidocznił się we wszystkich zagadnieniach nauki. Dotyczył on przede wszystkim, takich dziedzin jak:

Medycyna

W dziedzinie medycyny największy nacisk kładziono na rozwój farmakologii oraz leczenia chorób wciąż prześladujących ludzkość. Ważnym odkryciem tamtego okresu wynalezienie przez Kanadyjczyka Fryderyka Batlinga insuliny, co dało możliwość na skuteczne leczenie cukrzycy. Pięć lat później John Abel stworzył po raz pierwszy w warunkach laboratoryjnych krystaliczną insulinę.
W latach dwudziestych odkryto również nowe rodzaje leków umożliwiających walkę z bakteriami chorobotwórczymi, sulfamidy zostały odkryte przez Gerharda Domagk'a. Wynalazcą antybiotyków jest Alexander Fleming. Pierwszym antybiotykiem była penicylina. Znalazła ona szerokie zastosowanie podczas II wojny światowej. Była wtedy masowo stosowana w szpitalach polowych. Innymi ważnymi osobistościami XX-lecia międzywojennego wielce zasłużonymi byli również Iwan Pawłow i Zygmunt Freud. Iwan Pawłow zasłynął dzięki rozróżnieniu odruchów warunkowych od bezwarunkowych. Podczas eksperymentów z psami odkrył, że zwierzęta można nauczyć różnych reakcji. Jego badania stały się podstawą nauki o odruchach w psychologii. Zygmunt Freud ogłosił nowatorską teorię, która głosiła, że głównym popędem człowieka jest instynkt seksualny i na tej podstawie rozwinął formę terapii psychoanalitycznej. Teoria Freuda stała się przedmiotem gwałtownych sporów, jednak szybko znalazła wielu zwolenników, którzy dalej ją rozwijali.
Medycyna korzystała również z osiągnięć innych dziedzin nauki, między innymi wprowadzając w psychiatrii leczenie elektrowstrząsami, czy w profilaktyce elektroencefalograficzne badanie mózgu. Doszło również w Związku Radzieckim do piewszego przeszczepu rogówki, co dało początek transplantologii.

Technika

W XX-leciu międzywojennym doszło do odkrycia zjawiska indukcji elektrycznej i budowy pierwszej elektrowni. Te wynalazki zapoczątkowały proces elektryfikacji, która najpierw objęła Amerykę Północną i Europę, a później resztę świata. Rozpoczęto wówczas również poszukiwania i eksploatację różnych źródeł energii. Silnik spalinowy zastępował maszyny parowe niemal we wszystkich dziedzinach gospodarki i transportu.
Po wybuchu I Wojny Światowej na światło dzienne wyszły niszczycielskie możliwości nauki i techniki. Ich wytworami były niestety również nowe rodzaje broni, tj. czołgi, samoloty i gazy bojowe.

Lotnictwo

Wiele zmian nastąpiło również w dziedzinie lotnictwa. Sterowce często ulegały wypadkom i były powolne. Po katastrofie niemieckiego sterowca ,,Hindenburg? sterowce wyszły niemal całkowicie z użytku. Ich miejsce zajęły wówczas samoloty, które od roku 1937 opanowały przestworza. W 1914 r. utworzono pierwszą stałą linię lotniczą na Florydzie. Z czasem rozpoczęto również prace nad silnikami odrzutowymi.

Fizyka

W okresie międzywojennym pojawiło się mnóstwo nowatorskich teorii. W 1905 r. Albert Einstein ogłosił szczegółową teorię względności, a już w 1916 r. opublikował ogólną teorię względności. W swoich badaniach wskazał na związek czasu i przestrzeni z grawitacją. Wykazał również, że czas w różnych systemach. nie jest wielkością stałą. Przez długi okres teoria Einsteina była krytykowana i pomimo wielkości swojego odkrycia uczony nigdy nie otrzymał za nią Nagrody Nobla.
Zostały także zapoczątkowane badania przez niemieckiego fizyka Maxa Planka nad fizyką kwantową. Od jego badań rozpoczęła się rozpowszechniać fizyka kwantowa. Wprowadził do fizyki stałą uniwersalną, zwaną później, od jego nazwiska, stałą Planka.


Chemia

W latach międzywojennych dokonano bardzo wielu odkryć w dziedzinie chemii. Wiedząc, że podstawową cząsteczką materii jest atom, udało się, Ernestowi Rurtherfordowi i Jamesowi Chadwickowi rozbić jądro atomu azotu. W 1914 r. Irena i Fryderyk Joliot-Curie kontynuowali badania swoich rodziców. Wspólnie udało im się odkryć zjawisko sztucznej promieniotwórczości. Zjawisko to zostało wykorzystane w wielu dziedzinach nauki.
W 1938 r. Otto Hahn i Fritz Strassmann przeprowadzili rozszczepienie atomu, co realnie zbliżyło ludzkość do wykorzystania energii atomowej.

Życie codzienne

W tym okresie zmiany objęły także życie codzienne. Konstruowano coraz to nowocześniejsze sprzęty mające ułatwić życie paniom domu, jak również służące rozrywce. System chłodniczy znacznie się rozwijał, dzięki czemu jedzenie się wolniej psuło. Ludzie coraz częściej posiadali w swoim domu lodówkę. Nastąpił również początek występowania pierwszych produktów mrożonych na sklepowych półkach. Elektryfikacja również znacznie się rozwinęła. Zaczęto stosować suszarki do włosów oraz elektryczne golarki. Popularne również stały się radia.
Do utrzymywania czystości ludzie coraz częściej używali detergenty.

Kultura masowa

Dzięki rozwojowi techniki kultura także przeżyła swój rozkwit. Pojawiła się tak zwana kultura masowa, na którą składały się kino, radio, gazety, zmagania sportowe oraz powstająca w tym okresie telewizja. Zanim najpopularniejszym medium stała się telewizja, podstawowymi źródłami informacji były gazety i radio. Wynalazcą radia był Guglielm Marconi. To odkrycie w 1901 r. pozwoliło na nawiązanie łączności przez Atlantyk, a już 6 lat później próbę nadawania audycji radiowych.
Bracia Lumiere zapoczątkowali proces udźwiękawiania filmów. Miało to niemały wpływ na szybki rozwój sztuki kinematograficznej. Zaczął się wówczas rozwijać przemysł filmowy, w który inwestowano olbrzymie pieniądze. Osobną rzecz w dziejach kinematografii odegrał film rysunkowy. Pierwsza kreskówka powstała już w 1917 r. w Argentynie. Jednak dopiero Walt Disney rozwinął sztukę tworzenia filmów rysunkowych.

Literatura

Na przełomie XIX i XX w. nastała epoka modernizmu. Ich dominującym rodzajem literackim była powieść. Moderniści pisali o poczuciu kryzysu kultury i moralności mieszczańskiej, wyrażające się w zerwaniu z XIX-wiecznym realizmem. Krytykę wartości kulturowych w swoich dziełach podjęli rosyjscy pisarze Lew Tałstoj (Wojna i Pokój), Fiodor Dostojewski (Zbrodnia i Kara) oraz Antoni Czechow (Trzy siostry). W tym okresie działał również Josef Conrad (Lord Jim), czyli Józef Korzeniowski. Był to Polak piszący po angielsku. Poruszał on tematy związane z walką, jaką człowiek toczy sam ze sobą.

Sztuki plastyczne

W okresie międzywojennym znaczną rolę w kulturze odgrywały sztuki plastyczne. Sztukę abstrakcyjną prawdopodobnie zapoczątkował rosyjski malarz, Wasily Kandinsky. Szczególną rolę malarz przypisywał kolorom, które nie tylko opisywały stan duszy, ale również odpowiadały dźwiękom muzycznym. Największym przedstawicielem kubizmu, rodzaju sztuki, w są ukazane wszystkie płaszczyzny przedmiotów i postaci wraz z profilami, czyli zerwanie z zasadami perspektywy. To oglądający miał sobie wyobrazić trójwymiarowy wizerunek rzeczy lub osoby. Najwybitniejszym przedstawicielem kubizmu był Pablo Picasso.

Reasumując lata międzywojenne charakteryzowały się wielkim rozwojem nauki , techniki i kultury.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut