profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kultura w dwudziestoleciu międzywojennympoleca78%
Język polski

Kultura Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Dwudziestolecie międzywojenne stanowiło ważny okres kultury polskiej , rozwijającej się w odrodzonym niepodległym państwie. Duża rola silnie wyodrębnionej inteligencji utrwalała elitaryzm kultury , wspierający się ponadto na antydemokratycznym...