profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kultura polska w średniowieczupoleca85%
Historia

Dzieje Kultury Polskiej ok 1918 roku

Opracowanie Marii Boguckiej „Dzieje kultury polskiej od 1918 roku” zawiera opis początkowych dziejów Polski i jej pierwszych mieszkańców, informacje na temat kultury monarchii stanowej oraz proces kształtowania się nowego społeczeństwa i...poleca85%
Historia

Kultura Polski na przestrzeni Średniowiecza.

Rozwój kultury tej epoki był bardzo nierównomierny w różnych warstwach społecznych. Ludność wieśniacza, zarówno w sferze swego materialnego bytu, jak też obyczajów i wyobrażeń, początkowo pozostała ona w zasadzie pogańska, chociaż formalnie...poleca85%
Historia

Kultura polska w Średniowieczu.

Zarówno kultura Polska jak i europejska w czasach średniowiecza miała charakterreligijny. Zaczeły powstawać klasztory, które były ogniskami wiary.Prawdopodobnie pierwszymi książkami w Polsce był mszał: brewiarz. Powstały polskie księgi opisujące...poleca86%
Geografia

Czy kultura Polska jest kulturą europejską ? - wersja 3

Europa jest kontynentem, na który składają się liczne zróżnicowane państwa nie tylko pod względem religii czy gospodarki, ale również kultury. Pod pojęciem kultury rozumie się całokształt dorobku materialnego i duchowego danego państwa, który...poleca84%
Historia

Kultura późnego średniowiecza w Polsce.

W XV stuleciu w Polsce nastąpił intensywny rozwój kultury, dlatego okres ten często nazywa się złotą jesienią polskiego średniowiecza. Mimo że przypadał on na schyłek epoki, obfitował w wiele znaczących dokonań, które przyczyniły się do rozkwitu...poleca85%
Historia

Rozbicie dzielnicowe - obszerny referat.

1. "Testament" Bolesława Krzywoustego Na kilka lat przed śmiercią Bolesława Krzywoustego została sporządzona ustawa sukcesyjna powszechnie nazywana testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława. Była na tyle ważna, że miało...poleca84%
Historia

Kultura polska w średniowieczu.

1.ROZWÓJ KULTURY POLSKIEJ W ciągu pierwszych dwustu lat istnienia państwa polskiego dokonały się w jego dziejach przemiany kulturalne o wielkiej doniosłości. Ogólnie rzecz biorąc na tradycyjnych formach życia wywodzących się jeszcze z czasów...