profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kto pracował na folwarkupoleca85%
Historia

Gospodarstwo folwarczne w XV i XVI wieku na ziemiach polskich

Folwarki powstay na ziemiach polskich w XV wieku i by podstaw nowego systemu gospodarowania ziemi, opierajcego si krtko mwic na wyzysku chopw. Folwarki miay na celu przyniesienie jak najwikszych korzyci szlachcie, jak najmniej dajc...poleca84%
Historia

Reformy uwłaszczeniowe na ziemiach polskich w XIX wieku. Ich geneza i skutki.

trochę lepiej. W chatach pojawiły się lepsze sprzęty, zamożne chłopstwo zaczęło cenić i pielęgnować strój ludowy, w końcowych latach XIX wieku powszechnie używano na wsi lampek naftowych. Podsumowując, można stwierdzić, że sytuacja chłopówpoleca82%
Historia

Problem uwłaszczenia chlopów na ziemiach polskich w XIX wieku

naftowych. Podsumowując, można stwierdzić, że sytuacja chłopów na ziemiach polskich w ciągu XIX wieku poprawiła się.poleca85%
Historia

Gospodarka i społeczeństwo polskie w XVI w.

Gospodarka i społeczeństwo polskie w XVI w . W XVI wieku ukształtował się na ziemiach polskich specyficzny rodzaj gospodarki, nazywany gospodarką folwarczno-pańszczyźnianą. Był to efekt podziałupoleca89%
Ekonomia

Gospodarka na ziemiach polskich w epoce Napoleońskiej

feudalnej do kapitalizmu. Odbywało się ono nierównomiernie, najszybciej w zaborze pruskim, wolniej w austriackim i rosyjskim. Przejście od feudalizmu do kapitalizmu na ziemiach polskich miało charakterpoleca85%
Historia

Opisz pozytywne i negatywne strony gospodarki pańszczyźnianej w Polsce.

zwiększonego areału folwarcznego. Często zdarzało się natomiast, że ograniczano obszar uprawianej przez nich ziemi, niekiedy tak drastycznie, że kmiecie stawali się zagrodnikami. Na przełomie XV i XVI wieku