profil

Wybierz przedmiot
Teksty 13
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kształcenie ustawicznepoleca90%
Pedagogika

Jaką rolę pełni kształcenie ustawiczne w rozwoju zawodowym człowieka?

Kształcenie ustawiczne (ang. lifelong learning) - jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia. Kształcenie ustawiczne jest ideą edukacyjną o głęboko...poleca86%
Pedagogika

Edukacja dorosłych w Szwajcarii

Praca ma na celu,przybliżenie systemu edukacji ustawicznej w Szwajcarii,poprzez dane statystyczne,możliwości...itp.poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy - zagadnienia egzaminacyjne

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina naukowa – geneza i zadania. GENEZA Pedagogika pracy wykrystalizowała się jako dyscyplina naukowa w latach 70. XX w., choć wywodzi się z dawnych ruchów społecznych związanych z zagadnieniem stosunku człowieka...poleca83%
Pedagogika

Jaką rolę pełni kształcenie ustawiczne w rozwoju zawodowym człowieka.

Kształcenie ustawiczne oznacza stan uczenia, się, który trwa od narodzin człowieka do kresu jego istnienia, proces dynamiczny, nieprzerwany. Kształcenie ustawiczne jest równocześnie ideą, procesem i zasadą. Stawia ona w centrum swego...poleca82%
Pedagogika

Pedagogika pracy - wykłady.

Temat: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy. Pedagogika pracy to jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Wyodrębnianie subdyscyplin jest częste. Pedagogika pracy wyodrębniła się w 1972 r. podczas pierwszego posiedzenia Rady Naukowej...poleca83%
Pedagogika

Okreslenie pedagogiki jako nauke

Rozumienie pojęcia nauka i jego synonimów. NAUKA - działalność społeczna mająca na celu obiektywne i adekwatne poznanie rzeczywistości. NAUKA - historycznie ukształtowane i stale rozwijające się formy świadomości społecznej. NAUKA - wytwór...poleca90%
Pedagogika

Pedagogika Pracy

PEDAGOGIKA PRACY *Edukacja zawodowa: W kształceniu zawodowym wyróżnia się kształcenie podstawowe i specjalistyczne bądź teoretyczne i praktyczne. Kierunki kształcenia zawodowego: -budowlany -chemiczny -górniczy -hutniczy -mechaniczny...poleca85%
Pedagogika

Problematyka kształcenia ustawicznego

PROBLEMATYKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOpoleca85%
Pedagogika

Prace komisji europejskiej na temat kształcenia ustawicznego-prezentacja nie pełna

Komisja Europejska opracowała dokument, memorandum na temat uczenia się przez całe życie, w którym kształcenie permanentne zostało zdefiniowane jako: wszelkie formy nauki podejmowane przez całe życie, mające na celu doskonalenie, pogłębianie...poleca86%
Pedagogika

Pedagogika pracy wykłady

wykłady z pedagogiki pracypoleca87%
Pedagogika

Pedagogika pracy

Pedagogika Pracy Temat: Kształcenie ustawiczne dorosłych. Kształcenie ustawiczne: 2 podejścia do interpretacji: 1. kiedy kształcenie ustawiczne rozumiane jako kształcenie cało życiowe (znaczenia kształcenia permanentne, ciągłe, nieustające) 2....poleca88%
Pedagogika

Edukacja ustawiczna

Wykład monograficzny 1.Pojęcie edukacji ustawicznej (kształcenie całożyciowe, stałe, ciągłe, nieustające). Edukacja ustawiczna- odnosi się głównie do pojęcia czasu, rozumianego jako przebieg ciągły i linearny. Pojęcie to jest znaczeniowo...poleca84%
Pedagogika

Andragogika -ściąga

sciagi za zrobione w wordzie wiec sciagnijcie zalacznik !!!!!