profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Królestwo Polskipoleca85%
Historia

Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość? Przeanalizuj przesłanki polityczne, gospodarcze, kulturalne, możliwości odzyskania niepodległości w XIX w. oraz w latach 1901-1918.

Historia Polski przedstawiała się od najdawniejszych czasów w barwach wojen, walk o władzę, samowoli szlachty i możnowładców. Rzeczpospolita w latach 1764-1792 to pierwszy rozbiór Polski. Powód: korekta planów Rosji wobec sąsiadów, plany polityki...poleca85%
Historia

Mieszko II - poczet władców polskich

Od czasów Bolesława I Chrobrego zaczęto używać nazwy Królestwo Polskie na określenie państwa polskiego. Królewskie tradycje ojca starał się podtrzymać syn Bolesława I Chrobrego, Mieszko II, koronowany wkrótce po śmierci ojca (1025). Jednakże obawy...poleca85%
Pedagogika

Przeanalizuj relacje : swoboda, przymus, wychowanie. Przytocz poglądy wybranych pedagogów dotyczące tych kategorii pedagogicznych

Przeanalizuj relacje : swoboda, przymus, wychowanie. Przytocz poglądy wybranych pedagogów dotyczące tych kategorii pedagogicznych. Swoboda to możliwość postępowania, zachowania się według własnejpoleca88%
Język polski

Na podstawie fragmentów prozy Jerzego Andrzejewskiego, Zofii Nałkowskiej i Tadeusza Borowskiego przeanalizuj, w jaki sposób autorzy ci przedstawili wojnę i okupację.

wewnętrzne postaci. Podsumowując, autorzy w swoich tekstach na temat wojny ukazują różne możliwości kształtowania narracji. Jerzy Andrzejewski stosuje formy właściwe dla prozy psychologicznej. Zofiapoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy wobec demokracji. Scharakteryzuj stosunek współczesnych Polaków do funkcjonowania demokracji w naszym kraju. Przeanalizuj polityczne przyczyny tego stanu rzeczy. Przedstaw inne zjawiska, które twoim zdaniem mają wpływ na negatywną ocenę pol

stworzył nowe warunki, możliwości , które do roku 1989 były w systemie komunistycznym niemożliwe. Od tego czasu jednak odsetek akceptujących przemiany ustrojowe dość systematycznie się zmniejszał, aż dopoleca86%
Język polski

„Posiłek jest porą, kiedy radość ze spożywania łączy się z radością ze spotkania”. Przeanalizuj słuszność tych słów, przywołując konkretne przykłady z literatury, własnych obserwacji.

stanowiły okazję do spotkań towarzyskich oraz wymiany poglądów na tematy polityczne czy gospodarcze . Organizowano je również z przyczyn wyjątkowych jak na przykład zaręczyny Tadeusza i Zosi. Mickiewicz wpoleca85%
Język polski

Przeanalizuj powyższy fragment „ Świętoszka ” Moliera jako ilustrację odmiennych doktryn religijnych i filozoficznych. Odwołując się do całego utworu, określ ich wartość moralną

oddala się w rezultacie od swojej rodziny i działa na jej niekorzyść, między innymi wypędza Damisa, obiecuje Tartuffe’owi rękę Marianny, powierza mu drażliwy sekret, a nawet zapisuje majątek