profil

Przeanalizuj relacje : swoboda, przymus, wychowanie. Przytocz poglądy wybranych pedagogów dotyczące tych kategorii pedagogicznych

poleca 85% 334 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przeanalizuj relacje : swoboda, przymus, wychowanie. Przytocz poglądy wybranych pedagogów dotyczące tych kategorii pedagogicznych.

Swoboda to możliwość postępowania, zachowania się według własnej woli bez konieczności ulegania przymusowi, brak skrępowania, niezależność, wolność. Naturalna łatwość zachowania się, prostota, niewymuszoność.
Swoboda poruszania się, postępowania, przekonań.

? Cieszyć się swobodą
? Mieć swobodę
? Korzystać ze swobody
? Wypuścić ptaka na swobodę
? Żyć na swobodzie

Przymus to presja, nacisk wywierane na kogoś, okoliczności zmuszające kogoś do działania wbrew swojej woli, zmuszanie się do czegoś.

? Przymus wewnętrzny
? Zrobić coś bez przymusu
? Wywierać na kogoś przymus
? Odpowiadać komuś z przymusem
? Stosować wobec kogoś przymus
? Wyczuwać przymus w stosunkach z kimś

Wychowanie, świadomie organizowana działalność społeczna, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka. Zmiany te obejmują zarówno stronę poznawczo ? instrumentalną, związana z poznaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią, jak i stronę aksjologiczną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, układu wartości i celu życia. Proces i wyniki wychowania kształtują się pod wpływem: 1. świadomego i celowego oddziaływania odpowiedzialnych za wychowanie osób i instytucji ( m.in. rodziców, nauczycieli, rodziny, szkoły, organizacji społeczno ? politycznych i kulturalnych ) ; 2. systemu wychowania równoległego, a zwłaszcza odpowiednio zorganizowanej działalności środków masowego oddziaływania ; 3. wysiłków jednostki nad kształtowaniem własnej osobowości. Do podstawowych składników wychowania zalicza się : wychowanie umysłowe, wychowanie moralne, wychowanie obywatelskie (społeczne), wychowanie estetyczne i wychowanie fizyczne.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Typ pracy