profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Król Polski z dynastii Piastów

poleca17%
Słownik postaci historycznych

Bolesław II Śmiały

Przejął władzę w 1058 po śmierci ojca, Kazimierza I Odnowiciela. W 1060 utracił zwierzchność nad Pomorzem Gdańskim i poniósł klęskę w walce z Czechami.Prowadził aktywną politykę zagraniczną, w latach 1060, 1074, 1077interweniował na rzecz popieranych przez siebie kandydatów do tronu na Węgrzech. Dwa razy pomógł odzyskać władzę na Rusi Izjasławowi– wyprawy w latach 1069 i 1077, odzyskał w ich trakcie Grody Czerwieńskie. Aktywny uczestnik obozu papieskiego w konflikcie o inwestyturę papieża...

poleca35%
Słownik postaci historycznych

Bolesław I Chrobry

Syn Mieszka I i Dobrawy, księżniczki czeskiej.Po śmierci ojca w 992 pokonał i wygnał przyrodnich braci, zjednoczył ziemie księstwa polskiego. W 997zorganizował misję chrystianizacyjną Wojciecha do Prusów; po śmierci misjonarza zabiegał o jego kanonizację. Na zjeździe gnieźnieńskim w 1000 uzyskał zgodę cesarza Ottona III (wcześniej zgodę wyraził papież)na utworzenie organizacji kościelnej z arcybiskupstwem w Gnieźnie i biskupstwami w Gdańsku, Wrocławiu i Kołobrzegu. Wzmocnił władzę...

poleca58%
Słownik postaci historycznych

Kazimierz III Wielki

Od młodości przygotowywany na następcę tronu przez ojca, Władysława I Łokietka . W latach 1329–30 przybywał z misją dyplomatyczną na Węgrzech, 1331–33 zarządzał Wielkopolską, Kujawami i ziemią sieradzką. Koronowany na króla polskiego w 1333. W 1335 w zamian za zrzeczenie się przez króla czeskiego tronu polskiego zrezygnował z prawdo księstw śląskich (w 1356 ponownie). W 1339 wzmocnił przymierze z królem węgierskim układem na przeżycie. W 1343 zawarł pokój z Krzyżakami– odzyskał Kujawy i...poleca83%
Historia

Bolesław Chrobry

Mieszko I umiera w roku 992. W tamtym okresie obowiązuje zasada primogenitury (po śmierci władcy na tronie zasiada jego najstarszy syn). Zaczyna się spór o władzę, bo tronu domagają się synowie Mieszka I zarówno z pierwszej, jak i z drugiej żony....poleca82%
Historia

Bolesław II Śmiały

Bolesław II Śmiały , zwany również Szczodrym, urodził się około 1042 roku. Władzę w kraju sprawował od 1058 roku. Na króla został koronowany dzięki opowiedzeniu się za papieżem w sporze z cesarzem, apoleca85%
Historia

Bolesław II Śmiały

Bolesław II Śmiały 1.Czym charakteryzowało się panowanie Bolesława II Śmiałego? 2.Dlaczego popadł w konflikt z biskupem Stanisławem? 3.Czy według ciebie postąpił słusznie? Ad.1 Bolesław IIpoleca85%
Historia

Bolesław Śmiały

a zajęty gdzie indziej Bolesław nie mógł przywrócić go do uległości. Śmiały dwukrotnie wyprawiał się do Kijowa i zajmował go, wprowadzając na tron tamtejszy swego wuja, księcia Izysława. Bolesławpoleca83%
Historia

Bolesław Śmiały.

Rządy Bolesława Śmiałego Bolesław II Śmiały (Szczodry, Srogi, Dziki, Wojowniczy) - przydomek Szczodry jest najbardziej potwierdzony źródłowo, zaleca się używanie właśnie jego zamiast Śmiały ) - (urpoleca85%
Historia

Poczet królow polskich

Mieszko I 963-992r. Bolesław Chrobry 992-1025r. Mieszko II 1025-1034r. Kazimierz I Odnowiciel 1034-1058r. Bolesław II Śmiały 1058-1079r. Władysław I Herman 1079-1102r. Bolesław II