profil

Bolesław II Śmiały

poleca 85% 395 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Bolesław II Śmiały

Bolesław II Śmiały
1.Czym charakteryzowało się panowanie Bolesława II Śmiałego?
2.Dlaczego popadł w konflikt z biskupem Stanisławem?
3.Czy według ciebie postąpił słusznie?

Ad.1
Bolesław II Śmiały (ur. 1042 - 1082) książę Polski w latach 1058 - 1076, król Polski 1076-1079, pierworodny syn Kazimierza Odnowiciela. Po objęciu władzy po śmierci ojca dążył do zapewnienia Polsce całkowitej niezależności i podnosił jej znaczenie w stosunkach z sąsiadami. Prowadził politykę przeciwstawiania się cesarzowi niemieckiemu i współdziałającym z nim Czechom. Popierał przeciwników cesarza na Węgrzech i w innych państwach. Po wyprawie na Ruś i wkroczeniu do Kijowa przywrócił władzę Polski nad Grodami Czerwieńskimi. Głównym celem i zarazem programem politycznym Bolesława Śmiałego było powstrzymanie ekspansji niemieckiej i wzmocnienie państwa polskiego poprzez aktywną politykę zagraniczną. W ramach realizacji tych celów Bolesław Śmiały dążył do utrzymywania na tronach Rusi i Węgier przyjaznych sobie władców, co niejednokrotne wymuszało interwencję zbrojną w tych państwach. W 1060 roku zorganizował on pierwszą wyprawę do Węgier w celu osadzenia na tamtejszym tronie swojego sojusznika Belę I Benina. Następnie próbował osadzić na tronie Kijowskim innego swojego sojusznika. Król surowo karał buntowników, a przywódcą spisków zabijał. W wyniku ogólnego wzburzenia po tych wydarzeniach Bolesława wygnano z kraju. Schronił się na Węgrzech, gdzie zginął.

Ad.2
Biskupowi nie podobały się nakazy karania niewiernych żon - miały im być odebrane dzieci. Biskup Stanisław przeciwstawił się samowoli i okrucieństwu Bolesława Śmiałego i wystąpił w obronie jego poddanych. Król zaangażowany w walki dynastyczne na Rusi Kijowskiej długo przebywał poza Polską. Niektórzy jego rycerze, zaniepokojeni wiadomościami o losie swych majątków i rodzin, opuścili obóz królewski, by wrócić do kraju. Biskup Stanisław próbował powstrzymać króla upominając go, a gdy to nie poskutkowało, rzucił na niego klątwę. Popędliwy władca postanowił rozprawić się z krnąbrnym biskupem i ukarać śmiercią za nieposłuszeństwo. Rozprawa z biskupem zbiegła się najprawdopodobniej z buntem możnych przeciw Bolesławowi i ułatwiła jego usunięcie z tronu. Niepowodzenia spadające na Polskę po śmierci św. Stanisława były spowodowane królewską zbrodnią.

Ad.3
Według mnie Bolesław II Śmiały postąpił nie słusznie. Zabijał nie winnych ludzi, zmuszał ich do walk z jego wrogami. Gdy zabił biskupa Stanisława spadło nie powodzenie na Polskę. Zbuntował dużo ludzi przeciw sobie, dlatego wygnano go z kraju.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata