profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Król Francuzów

poleca84%
Postacie historyczne

Ludwik Filip I

Syn Ludwika Filipa (Filipa Egalité), uczestnik rewolucji francuskiej 1789, członek klubu jakobinów w latach 1789–93. Walczył na froncie w armii rewolucyjnej, w 1793wziął udział w spisku i próbie przejęcia władzy przez generała Ch. Dumourieza, następnie na emigracji. Wrócił do Francji w 1817, po restauracji Burbonów. Wycofał się z życia politycznego. Po rewolucji lipcowej w 1830 koronowany na króla Francuzów. Sprawował rządy w imieniu burżuazji i arystokracji, został nazwany „królem...poleca89%
Historia

Rewolucja lipcowa (II Republika, II Cesarstwo)

, zajmują budynki rządowe · Karol X abdykuje i wyjeżdża do Anglii · Tron obejmuje Ludwik Filip I z linii Burbonów · Zmiany w konstytucji: - suwerenność ludu - trójkolorowy sztandarpoleca87%
Historia

Tworzenie się Francji

sprawował władzę nad Anglią, a także nad Normandią, Bretanią. Andegawenią i Akwitanią, stanowiącymi ponad połowę terytorium całej Francji. Jednym z najwybitniejszych Kapetyngów był Filip 11 Augustpoleca85%
Historia

Kształtowanie się monarchii stanowych i parlamentarnych w średniowiecznej Europie.

królewską o Akwitanię [poprzez ślub Ludwika VII z Eleonorą Akwitańską] Twórcami potęgi francuskiej są: w 1180 królem zostaje Filip II August, który toczy skuteczne walki z Henrykiem II i synamipoleca85%
Historia

Wojna stuletnia 1337-1453

Gaskonią. W chwili śmierci (1189) posiadał jeszcze Normandię i Bretanię. Z racji posiadania niemal połowy królestwa francuskiego był wasalem króla Francji z dynastii Kapetyngów. Ci ostatni systematyczniepoleca85%
Historia

Francja w latach 1814-1849

cesarstwa i proklamował uchwalenie konstytucji. Jednocześnie powrócił z Londynu na tereny Francji brat zgilotynowanego Ludwika XVI – Ludwik XVIII. Po przybyciu do Francji przejął władzę i zawiesił