profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Król Francji z dynastii Kapetyngów

polecab/d
Słownik postaci historycznych

Ludwik IX

Koronowany w 1226 po śmierci ojca, Ludwika VIII. Do czasu uzyskania pełnoletności rządy w jego imieniu sprawowała matka, Blanka Kastylijska. W czasie długiego panowania dążył do wzmocnienia państwa i władzy królewskiej.W latach 1236 i 1243 stłumił bunty wasali. Zreformował administrację i sądownictwo (ustawy z 1254 i 1256), powołał organy centralne państwa: Kurię Królewską, Radę Królewską oraz parlament. Wprowadził jednolity w całym państwie system monetarny (ustawy z 1263 i 1265). Zmusił...

poleca87%
Słownik postaci historycznych

Filip IV Piękny

Władzę przejął po ojcu Filipie III Śmiałym, koronowany w 1285. Od początku panowania dobierał swych doradców spośród ludzi wykształconych, szczególnie prawników, w miejsce możnowładców. Dążył do wzmocnienia państwa poprzez ekspansję terytorialną, centralizację władzy i podporządkowanie Kościoła.Prowadził wojny z Anglią w latach 1294–1303, starając się usunąć jej wpływy na kontynencie. Mimo klęski poniesionej w bitwie pod Courtrai w 1302, uzyskał zwierzchność nad Flandrią w 1305. Opanował...poleca85%
Język polski

Ludwik van Beethoven i jego życie

Ludwik van Beethoven (1770-1827) "Ten młodzieńczy geniusz na pewno zostanie drugim Amadeuszem Mozartem, jeżeli rozwinie się tak jak to się zapowiada" (Christian Gottlob Neefe, "Magazin der Musikpoleca89%
Historia

Francja w 1648 roku - dominującą potęgą Europy

państwem chaosu religijnego. Dynastia Walezjuszy wygasa, umiera Karol IX (którego matka otruła).Henryk Walezy przybył do Francji aby objąć tron, ale zostaje zamordowany przez mnicha. Tron Francjipoleca85%
Historia

Wyprawy krzyżowe - przebieg, konsekwencje

r. krucjata Fryderyka II (na drodze układów odzyskano Jerozolimę na 15 lat) - 1248 - 1250 r. VI krucjata rycerska (król Francji - Ludwik IX ; bez sukcesów) - 1270 r. VII krucjata (król Francjipoleca85%
Historia

Historia - daty - XIVw

Ottona i Walde-mara podst?pnie zdobywaj? Gda?sk 1308- Brandenburgia zagarn??a S?upsk, S?awno, Wa?cz 13 XI 1308- podczas jarmarku ?w. Dominika Krzy?. uderzyli na polskich rycerzy i cywilów 13 IXpoleca85%
Historia

Średniowiecze - kalendarium

– Kanut 1066 - † Edward Wyznawca  Harold  Hastings  Wilhelm Zdobywca Henryk II Plantagenet (1154 – 1189) 1154 – 1259 – FR: Ludwik VII, Filip II August, Ludwik VIII, Ludwik IX , ANG: Henryk II