profil

Wyprawy krzyżowe.

poleca 85% 277 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Chronologia:
- XI w. zajęcie Bliskiego Wschodu przez Turków Seldżuckich
- 1063 r. apel papieża Aleksandra II do narodów chrześcijańskich o pomoc dla Hiszpanii
- 1095 r. synod w Clermont, apel papieża Urbana II o organizację krucjat przeciwko
Turkom
- 1096 r. wyprawa ludowa (całkowicie rozgromiona)
- 1096 - 1099 r. I krucjata rycerska (utworzenie Królestwa Jerozolimskiego, hrabstwa
Edessy, hrabstwa Trypolisu i księstwa Antiochii; organizatorami tych obszarów byli
Godfryd z Bouillon i Baldwin, pierwszy król jerozolimski)
- 1144 r. upadek hrabstwa Edessy
- 1147 - 1149 r. II krucjata rycerska (król Francji - Ludwik VII i król Niemiec - Konrad
III; bez efektów)
- 1187 r. upadek Jerozolimy (Saladyn)
- 1189 - 1192 r. III krucjata rycerska (cesarz Fryderyk I, król Anglii - Ryszard Lwie Serce, król Francji - Filip August; bez większych sukcesów)
- 1202 -1204 r. IV krucjata rycerska (Wenecja; uderzenie na Konstantynopol; eliminacja konkurenta handlowego Wenecji oraz utworzenie Cesarstwa Łacińskiego (do 1261 r.))
- 1212 r. krucjata dziecięca
- 1217 - 1221 r. V krucjata rycerska (król węgierski - Andrzej II i książę austriacki - Leopold VI; bez sukcesów)
- 1229 r. krucjata Fryderyka II (na drodze układów odzyskano Jerozolimę na 15 lat)
- 1248 - 1250 r. VI krucjata rycerska (król Francji - Ludwik IX; bez sukcesów)
- 1270 r. VII krucjata (król Francji - Ludwik IX; bez sukcesów)
- 1291 r. upadek ostatniej twierdzy krzyżowców - Akki; koniec wypraw krzyżowych.
Konsekwencje:
ekonomiczne:
- wzbogacenie się miast włoskich
- wzbogacenie się Papiestwa
- poprawa sytuacji majątkowej części rycerstwa
- rozwój handlu lewantyńskiego
- ożywienie gospodarcze Europy
polityczne:
- wzrost znaczenie Papiestwa (zwycięstwo nad Cesarstwem)
- powstanie zakonów rycerskich
społeczne:
- antysemityzm
- poszerzenie horyzontów geograficznych i kulturowych
Europejczyków
- mobilność Europejczyków

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta