profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Konwencja o prawach dzieckapoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Prawa dziecka

referatpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Łamanie praw dziecka

szanuj mnie, żebym szanował innych wybaczaj, żebym umiał wybaczać słuchaj, żebym umiał słuchać nie bij, żebym nie bił nie poniżaj, żebym nie poniżał rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać nie wyśmiewaj nie obrażaj nie lekceważ kochaj...poleca84%
Pedagogika

Wybrane prawa dziecka

Prawa dziecka są szczególnym działem praw człowieka. Są szczególne, gdyż dotyczą najmłodszych obywateli kraju, niepotrafiących samemu zadbać o siebie. Oczywiście w myśl konstytucji każde dziecko ma przypisane, przede wszystkim naturalne prawo...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o prawach dziecka - międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata (z wyjątkiem m.in. USA). Polska ratyfikowała Konwencję 7 lipca...poleca85%
Pedagogika

Blaski i cienie realizacji praw dziecka w rodzinie.

W historii XX stulecia troska o dobro dziecka, pragnienie zapewnienia mu opieki i możliwości wszechstronnego rozwoju wielokrotnie zajmowały ważne miejsca w programach działania różnych organizacji społecznych i politycznych, były też...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o prawach dziecka - międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata (z wyjątkiem m.in. USA). Polska ratyfikowała Konwencję 7 lipca...poleca85%
Pedagogika

Metodyka

Prawa dziecka zapisane są w dokumentach: 1.Deklaracja Genewska 1924 2.Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez zgromadzenie ONZ 20.11.1959 3.Konstytucja RP 4.Konwencja o Prawach Dziecka 5.Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 6.Kodeks Cywilny...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa człowieka

Prawa człowieka- zespół praw i wolności przysługujące każdemu człowiekowi niezależnie od rasy , języka, wyznania, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku itp. Źródłem tych praw jest godność osoby ludzkiej – czyli fakt, że jest człowiekiem....poleca76%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa dziecka

Co to są prawa dziecka? 1. Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. 2. Prawa mamy również my - dzieci, młodzież czyli wszyscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 3. Nie...