profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Katalityczne utlenianie etanalu

poleca85%
Chemia

Metody stosowane dla wybranych kwasów

działanie kwasem siarkowym(VI) na metanian sodu w celu otrzymania kwasu metanowego: katalityczne utlenianie etanalu do kwasu etanowego: fermentacja octowa, którą sumarycznie można zapisać: utlenianie metylobenzenu i etylobenzenu manganianem(VII) potasu w odpowiednim środowisku prowadzi do otrzymania kwasu benzoesowego, co przedstawiono schematycznie poniżej:

poleca54%
Chemia

Metody otrzymywania wybranych kwasów

działanie kwasem siarkowym(VI) na metanian sodu w celu otrzymania kwasu metanowego katalityczne utlenianie etanalu do kwasu etanowego fermentacja octowa, którą sumarycznie można zapisać utlenianie metylobenzenu i etylobenzenu manganianem(VII) potasu w odpowiednim środowisku prowadzi do otrzymania kwasu benzoesowego, co przedstawiono schematycznie poniżej: Analizując budowę cząsteczki kwasu metanowego można wyciągnąć wniosek, że kwas ten posiada właściwości...poleca83%
Biologia

Odpady toksyczne i metody ich unieszkodliwiania

wywierać negatywne skutki . Tab. 1. Przykłady toksycznego działania wybranych metali ciężkich . Metal Drogi wchłaniania i skutek dla organizmu Skutki szkodliwego działania na organizm Ni Układpoleca85%
Chemia

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji

białożółtej. Gęstość 0,90-0,91 g/cm3. Rozróżnia się: polipropylen izotaktyczny, który zawiera do 95% fazy krystalicznej, jest lżejszy od wody, wykazuje doskonałą odporność na działanie kwasów