profil

Metody otrzymywania wybranych kwasów

poleca 54% 32 głosów

 1. działanie kwasem siarkowym(VI) na metanian sodu w celu otrzymania kwasu metanowego
  działanie kwasem siarkowym(VI) na metanian sodu w celu otrzymania kwasu metanowego
 2. katalityczne utlenianie etanalu do kwasu etanowego
  katalityczne utlenianie etanalu do kwasu etanowego
 3. fermentacja octowa, którą sumarycznie można zapisać
  fermentacja octowa
 4. utlenianie metylobenzenu i etylobenzenu manganianem(VII) potasu w odpowiednim środowisku prowadzi do otrzymania kwasu benzoesowego, co przedstawiono schematycznie poniżej:
  utlenianie metylobenzenu i etylobenzenu manganianem(VII) potasu

Analizując budowę cząsteczki kwasu metanowego można wyciągnąć wniosek, że kwas ten posiada właściwości redukujące i daje pozytywny wynik próby Tollensa i Trommera.
Grupa aldehydowa

Kwas metanowy pod wpływem stężonego kwasu siarkowego(VI) ulega odwodnieniu tworząc tlenek węgla(II) i wodę.

O właściwościach kwasów decyduje również charakter reszty węglowodorowej. Jeżeli grupa ta ma charakter nienasycony, to uzyskamy pozytywny wynik reakcji z manganianem(VII) potasu i wodą bromową. Poniżej przedstawiono schematycznie przebieg tych reakcji z udziałem kwasu 9-oktadecenowego:
Reakcje z wodą bromową i manganianem potasu

Ten nienasycony kwas w obecności katalizatora przyłączy wodór tworząc kwas nasycony:
Kwas oktadekanowy

Jeżeli grupa węglowodorowa zawiera pierścień benzenowy, to kwas ten posiada charakter aromatyczny i ulega np. nitrowaniu. Ponieważ grupa karboksylowa należy do podstawników II rodzaju, powstaje izomer meta, np.
Powstawanie izomerów meta

Kwas benzoesowy jest kwasem mocniejszym od etanowego, ale słabszym od metanowego.

Kwas etanodiowy, zwany szczawiowym, należy do kwasów dikarboksylowych:
Kwas etationowy

Ze względu na obecność dwóch grup karboksylowych jego moc zwiększa się w stosunku do kwasu metanowego. Kwas ten można otrzymać podczas utleniania etynu manganianem(VII) potasu w określonych warunkach, co można przedstawić ogólnym schematem:
Utlenianie do kwasu benzoesowego

Reakcją pozwalającą na wykrycie jonów etanodiowych (szczawianowych) C2O42– w roztworze jest reakcja z jonami wapnia Ca2+, w wynikuktórej strąca się biały osad etanodianu (szczawianu) wapnia:
Reakcją pozwalającą na wykrycie jonów etanodiowych

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 3 minuty

Spis treści