profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kanon Bibliipoleca85%
Język polski

Kanon Biblii

Biblia chrześcijanina składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament jest dziedzictwem religii żydowskiej, i zawiera księgi święte także dla Żydów (tworzące kanon żydowski zwany Tanach). Stary Testament składa się z Tanachu (39...poleca83%
Język polski

Kanon w biblii

Na przestrzeni dziejów kanon ksiąg wchodzących w skład Biblii zmieniał się w obrębie każdej z wielkich religii monoteistycznych. Dotyczy to w szczególności chrześcijaństwa, w którego łonie bardzopoleca82%
Język polski

Biblia - Pismo Święte

przez Boga. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament, Żydzi uznają jedynie kanon żydowski Starego Testamentu. Muzułmanie uważają, iż część Biblii (np. Księgi Mojżeszowepoleca81%
Język polski

Przekłady Biblii.

jest księgą rel. społeczności Kościoła ukształtowanej jeszcze przed spisaniem jej ksiąg, Kościół ustalił kanon bibl.; z drugiej strony treści zawarte w Biblii były gł. bodźcem dla ukształtowania siępoleca82%
Język polski

Co oznaczją słowa: Biblia, testament, ewangelia, apokryfy i agrafa? Czas powstanie Biblii.

Biblia- łac. oznacza książka, gre. książki; jest to zbiór ksiąg uznawane przez Żydów i Chrześcijan za księgi natchnione Kanon katolicki czyli Wykaz Ksiąg Pisma Świętego został ostatecznie ustalony wpoleca81%
Język polski

Wpływ Biblii na literaturę i sztukę współczesną

przecież, gdyby nie ona. Odniesień do Biblii nie trzeba szukać daleko. Jeśli mówimy o malarstwie i rzeźbiarstwie - wystarczy rozejrzeć się po rozmaitych świątyniach, by zauwa-żyć piękne freski, obrazy i