profil

Kanon Biblii

poleca 85% 378 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Biblia chrześcijanina składa się ze Starego i Nowego Testamentu.

Stary Testament jest dziedzictwem religii żydowskiej, i zawiera księgi święte także dla Żydów (tworzące kanon żydowski zwany Tanach).
Stary Testament składa się z Tanachu (39 ksiąg) oraz 7 dodatkowych ksiąg, uznawanych głównie przez katolików (przez protestantów zwykle nie). Jak widać, Stary Testament protestanta zawiera 39 ksiąg, a katolika 46.

Przejdziemy teraz do składu Tanachu, bardzo ważnego, bo jest on święty zarówno dla chrześcijan (wszystkich) i Żydów.
Prawo (5 ksiąg) - obejmuje Księgę Rodzaju (gr. Genesis), Księgę Wyjścia (gr. Exodus), Księgę Kapłańską, Księgę Liczb i Księgę Powtórzonego Prawa.
Księgi Proroków - obejmuje Księgę Jozuego, Księgę Sędziów, 2 Księgi Samuela, 2 Księgi Królewskie, Księgę Izajasza, Księgę Jeremiasza, Księgę Ezechiela i jeszcze 12 innych ksiąg.
Pisma - Księgę Psalmów, Księgę Hioba (Joba), Księgę Przysłów (Przypowieści), Księgę Rut, Pieśń nad Pieśniami, Księgę Koheleta (Księga Kaznodziei Salomona), Lamentacje (Treny), Księgę Estery, Księgę Daniela, Księgę Ezdrasza, Księgę Nehemiasza i Księgę Kronik.
I to jest właśnie kanon Żydów i protestantów, przy czym każda z tych religii ustawia sobie te księgi w innej kolejności.

Do tego dochodzi jeszcze 7 ksiąg, jako się rzekło, nieobjętych przez kanon Tanach, a uznawanych głównie przez katolików:
-Tobiasza, Judyty, 2 Księgi Machabejskie, Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Księga Barucha

Nowy Testament składa się 27 Ksiąg.
- 4 Ewangelii (utworów opisujących życie, nauczanie i śmierć Jezusa zwanego przez wiernych Chrystusem)
- Dziejów Apostolskich (opisujących przede wszystkim nauczanie Pawła, który był powołany na apostoła już po śmierci Jezusa).
- Listów Apostolskich
- Apokalipsa (Objawienie) św. Jana

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta