profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jurysdykcja królewska



poleca82%
Historia

Znaczenie i reformy Konstytucji 3 maja.

Naród wykorzystuje szczególną chwilę przemian, reform w Europie i uchwala konstytucję by zachować wolność. Podstawowe założenia: - Polska krajem katolickim, ale tolerancyjnym wobec innych wyznań, - zniesienie wolnej elekcji, -...



poleca82%
Historia

Reformacja i kontrreformacja w Polsce

I. Przyczyny reformacji w Polsce Główną przyczyną powodzenia reformacji w Polsce była szczególna, uprzywilejowana pozycja Kościoła katolickiego i to zarówno w sferze materialnej jak i w sferze prawnej, co spotykało się z krytyką ze strony...



poleca79%
Historia

Przygotowanie i uchwalenie Konstytucji 3 Maja

ławach rządowych w Izbie Poselskiej. Obszerny art.IV zatytułowany Chłopi włościanie przyniósł rozgłos konstytucji 3 maja . Na wstępie zawiera on sformułowanie wskazujące za fizjokratami na ziemię i



poleca80%
Historia

Konstytucja 3 maja - postanowienia i znaczenie

burżuazyjnym cenzusem posiadania. Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji. Jeśli chodzi o reformy państwowe to postanowienia konstytucji centralizowały państwo



poleca84%
Historia

Konstytucja 3 maja i jej znaczenie

. Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory. Konstytucję 3 Maja uchwalono w



poleca85%
Historia

Rzeczpospolita w dobie sejmu wielkiego, Wojna w obronie Konstytucji III Maja i II rozbiór, Powstanie Kościuszkowskie i III rozbiór, Francja czasów Napoleona, Wojny z Koalicją

Koroniarzy i 1/ 3 Litwinów) WOJNA W OBRONIE KONSTYTUCJI 3 MAJA I II ROZBIÓR * Po uchwaleniu Konstytucji kontynuowano reformy . Dążono do zwiększenia liczby wojska (oddziały prywatne i pożyczka zagraniczna



poleca73%
Język polski

Konstytucja 3 maja

. Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory. Konstytucję 3 Maja uchwalono w