profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Janosikpoleca83%
Geografia

Tatrzańskie doliny - charakterystyka i ciekawostki

Atrakcją turystyczną Tatr Zachodnich są dwie wielkie doliny : Kościeliska o Chochołowska. Przebiegają one południkowo, czyli z północy na południe, łącząc wysokie partie gór z tzw. przedpolem. Ich górną, granitową część ukształtował...poleca80%
Język polski

Charakterystyka Drzeworytu Władysława Skoczylasa pt. "Janosik"

Autorem drzeworytu zatytułowanego ?Janosik" jest Władysław Skoczylas, znany grafik, malarz i rzeźbiarz, często podejmujący tematykę góralską. Dzieło przedstawia szlachetnego rozbójnika, którego twórca umieścił na pierwszym planie w centrum....poleca85%
Język polski

Tematy i idee liryki młodopolskiej.

Poezja Młodej Polski ukształtowała się w ostatnim dziesięcioleciu wieku XIX, zaś jej największe osiągnięcia przypadają na pierwsze lata wieku XX. Poezja odegrał rolę przodowniczki w formowaniu się modernistycznego modelu kultury, podobnie jak w...poleca87%
Biologia

Na wagę złota - ekologia

powstało w Krakowie Towarzystwo Tatrzańskie ( później pod nazwą Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - PTT), w którego kręgach narodziła się idea powołania parku narodowego, chroniącego nasze najwyższe góry. Zapoleca85%
Geografia

Morskie oko

zapadliskom podziemnym, głębokim szczelinom i wywierzyskom. Procesom tym zawdzięczają także powstanie jaskinie tatrzańskie , kryjące wiele cennych osobliwości przyrodniczych, pozwalających nauce odczytaćpoleca83%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR)

TOPR- - Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Ochotnicza organizacja (stowarzyszenie) zajmująca się niesieniem pomocy poszkodowanym w wypadkach górskich na obszarze Tatr. TOPR powstał w 1909poleca85%
Geografia

Znaczenie tatr

Tatry są najwyższym i najpiękniejszym gniazdem skalnym w łańcuchu Karpat. W 1873 roku powstało Towarzystwo Tatrzańskie , które rozpoczęło turystyczne zagospodarowanie Tatr poprzez budowę szlaków ipoleca67%
Geografia

Gatunki roślin i zwierząt występujących w Tatrach

gadami i płazami są: kumak górski, traszka karpacka, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata. Zimne tatrzańskie stawy i potoki najchętniej zamieszkują strągi potokowe.