profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jakie znaczenie miał chrzest Polskipoleca85%
Historia

Polska na przełomie wieków

Najstarsze znane państewka plemienne na ziemiach polskich — państwa Wiślan i Polan — powstały zapewne w końcu IX w. Wiślanie wkrótce zostali podbici przez państwo wielkomorawskie, natomiast Polanie powiększali swoje terytorium. Gdy w połowie X w....poleca80%
Historia

Chrzest Polski – czynniki i znaczenie jego przyjęcia

Zgodnie z definicja encyklopedyczną chrzest Polski, proces chrystianizacji społeczeństwa zajmującego ziemie pol., trwający do XII–XIII w.; chrzest Polski w ścisłym sensie oznacza chrzest ks. Mieszka I i jego otoczenia 966; towarzyszył mu sojusz...poleca83%
Historia

Początki państwa polskiego - rządy Mieszka I

MIESZKO I 960 – 992(książę) Dochodzi do zjednoczenia plemion zamieszkujących obszar naszego kraju: Pomorzan (Pomorze Gdańskie i Zachodnie), Polan (Wielkopolska), Mazowszan (Mazowsze), Kujawian (Kujawy). Na ich czele w 960 stanął Mieszko I....poleca85%
Historia

Chrzest Polski i ustrój monarchii piastowskiej.

Znaczenie chrztu Polski: * Polska znalazła się wśród państw chrześcijańskich Europy - książę traktowany był na równi z innymi władcami. * Rozwój kultury średniowiecznej - znajomość pisania i form kancelaryjnych * Kościół integrował państwo...poleca87%
Język polski

Motyw buntu w literaturze - konspekt pracy maturalnej.

Lucyfer praojcami buntu. Bunt na przełomie wieków . 2. Określenie pojęcia buntu. 3. Bunt według Alberta Camusa. II Kolejność prezentowanych argumentów (treści) 1. Lucyfer: a. Lucyfer – sługa Bożypoleca85%
Język polski

Nastroje panujące wśród ludzi żyjących na przełomie wieków.

na przełomie wieków i szczytowe osiągnięcie polskiego dekadentyzmu. Jest to utwór głęboko pesymistyczny, przedstawiający sylwetkę dekadenta, dla którego życie jest udręką i wobec którego jest bezsilnypoleca78%
Muzyka

F. Chopin według C.K Norwida

sie do światowych geniuszy. Dzisiaj jego muzyka rozbrzmiewa w całym świecie. Na najbardziej prestiżowych koncertach czy festiwalach. Jego imieniem nazywane są Szkoły Muzyczne. Niewątpliwie był on najwybitniejszym polskim muzykiem na przełomiepoleca91%
Język polski

Dlaczego poleciłbyś przeczytanie "Wesela" Stanisława Wyspianskiego młodemu Europejczykowi?

"Wesele", dramat Stanisława Wyspiańskiego jest utworem napisanym na przełomie wieków dziewiętnastego i dwudziestego. W owym czasie w Polsce dominowały nurty modernistyczne, a okrespoleca85%
Muzyka

Średniowiecze , Muzyka Średniowiecza

odróżnić własną epokę, nawiązującą do cywilizacji antycznej, od poprzedzających ją wieków uznawanych przez nich za czasy przejściowego upadku kultury. Ze względu na ogół przemian wyróżnia się: wczesne