profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jakie utwory pisał Adam Naruszewiczpoleca84%
Język polski

Adam Naruszewicz

Należał do bliskich współpracowników króla. Wykładał poetykę i wymowę w Akademii Wileńskiej, a potem w Collegium Nobilium, był redaktorem "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych". Pisał ody, sielanki, wiersze liryczne i satyry. Jest autorem ośmiu satyr,...poleca85%
Język polski

Adam Naruszewicz - "Wiek zepsuty".

Poeta,idąc śladem myśli Jeana Jacques a Rousseau, potępia cywilizację, która doprowadza współczesny mu świat do degenaracji i upadku. Potrzebny jest powrót do "złotego wieku"- czasów, kiedypoleca85%
Język polski

Adam Naruszewicz - biografia.

kawalerem takiem, Któż będzie sowizdrzałem, głupcem i pustakiem ?" Największe zasługi położył Naruszewicz jako historyk. Na polecenie króla napisał "Historię narodu polskiego", w którejpoleca85%
Język polski

Mistrzowie klasycyzmu polskiego.

Za ojca klasycyzmu polskiego uważano „polskiego Horacego, spadkobiercę Kochanowskiego”- Adama Naruszewicza. Kształcił się on w szkole jezuickiej. Był związany ze stronnictwem królewskim, redagowałpoleca85%
Język polski

Oświecenie jako epoka polemiki z sarmantyzmem.

"). Także publicyści epoki oświecenia wypowiadali się krytycznie na temat szlachty polskiej. Adam Naruszewicz - autor ośmiu satyr ukazujących życie i obyczaje szlachectwa. Najważniejsze z nich topoleca85%
Język polski

Oświeceniowy dydaktyzm.

śmiertelników, a na szacunek wiernych zakonnicy powinni sobie zasłużyć ciężką i wytrwałą pracą. Adam Naruszewicz , był redaktorem pierwszego polskiego pisma dydaktyczno - moralizatorskiego "