profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jaki jest współczesny człowiekpoleca87%
Język polski

Co współczesnego człowieka porusza do głębi, a może przyzwyczailiśmy się do wszystkiego?

Na powyższy temat udzielenie odpowiedzi nie jest proste, ponieważ dotyczy nas samych, a w szczególności naszych charakterów. Obiektywna ocena zachodzących przemian w stosunkach międzyludzkich pozostaje w sferze rozważań socjologów, teologów i...poleca81%
Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla współczesnego człowieka?

Człowiek rodzi się, mijają mu minuty, godziny. Dąży do zaspokojenia swoich potrzeb: bezpieczeństwa, rodziny, pracy. Chce godziwie dożyć kresu swoich dni nigdy nie poznając głodu czy niepewności o jutro. Pragnie akceptacji wśród otoczenia. Przez to...poleca84%
Język polski

My z I połowy XXI wieku

Dla scharakteryzowania człowieka XXI wieku przytoczyłabym wiersz M. Hillar ?My z II połowy XX wieku?, bo jakże podobni jesteśmy do bohaterów tego utworu. Poznajemy nowe technologie, dokonujemy coraz to większych odkryć. Budujemy coraz to wyższe...poleca83%
Język polski

Przemówienie na temat pokoju na świecie

pokój na świecie? Czy my naprawdę chcemy dążyc do całkowitego zniszczenia pokoju? Czy świat jest już tak pochłonięty złem, że po prostu przyzwyczailiśmy się do życia w ciągłym stresie, do tej niepewnościpoleca85%
Język polski

Przemówienie na temat pokoju na świecie.

świecie? Czy my naprawdę chcemy dążyc do całkowitego zniszczenia pokoju? Czy świat jest już tak pochłonięty złem, że po prostu przyzwyczailiśmy się do życia w ciągłym stresie, do tej niepewności czypoleca84%
Zajęcia techniczne

Elektryczność i jej zastosowania

. Według mnie, prąd elektryczny, czyli cała elektryczność jest niezbędna do współczesnego funkcjonowania. Gdziekolwiek się nie ruszymy zawsze będzie nas ona otaczać. Dzięki niej możliwe jest wykonywanie tak wielu czynności, które stały siępoleca85%
Język polski

Czy cywilizacja moze zagrozić rodzinie?

bardzo przyzwyczailiśmy się do tych wytworów cywilizacji i uważamy je za niekoniecznie groźne, to jednak w bardzo dużym stopniu kolidują w budowaniu więzi rodzinnej. Zapewne wiele razy, zdarzyło się żepoleca85%
Język polski

Nauka jako zródla postepu - nauka jako źródło cierpień

wygodniej, lepiej i bezpieczniej. Następuje ogromny postęp w każdej dziedzinie życia. Dzięki nim mamy prostsze, lepsze życie i więcej czasu. Bardzo zżyliśmy się i przyzwyczailiśmy do tych osiągnięć techniki i nauki, że czasami trudno się