profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jaka jest poezjapoleca89%
Język polski

Poezja!? Czy na prawdę tak odrzucająca?

Poezja ... przez wielu uważana za nudną, monotonną, nie wartą uwagi. Czy to prawda? Każdy ma na ten temat odmienne zdanie, jednak ja chciałabym przekonać i pokazać ludziom jak ją polubić! Spójrzcie w ten zwiewny świat.., świat...poleca84%
Język polski

Motyw poezji i poety w różnych epokach

Poezja ma wielką siłę i moc. Pełni (i pełniła) w świecie niezwykłą rolę, to swoiste antidotum na zagrożenia naszej rzeczywistości. Jest pouczająca, utylitarna, cieszy, wzrusza i porusza czytelników. Często wstrząsa ich sumieniem i podnosi do...poleca85%
Język polski

Analiza "Sonetu 134 do Laury" Petrarki.

jest więzienie, w którym kobieta, odrzucająca miłość mężczyzny, więzi go (nazwany „nędznym” – epitet o zabarwieniu negatywnym, którego funkcją jest podkreślenie niedoli człowieka zakochanegopoleca85%
Język polski

Dylematy egzystencjalne Kordiana

- Kordian mógłby robić wielkie rzeczy 3. Kazimierz który zabił tatarskiego pułkownika - jest to zapowiedź dziejów Kordiana. Jego reakcja na opowieści jest odrzucająca . Mówi ze nie uda mu się topoleca85%
Język polski

Myśl filozoficzna w Oświeceniu oraz nowe idee i wartości wieku filozofów.

. (Locke) Postawy związane z religią: -deizm [łac. deus-bóg]-postawa, która zakłada istnienie Boga, ale odrzuca możność ingerowania Boga w funkcje swiata. -ateizm-postawa odrzucająca istnienie Boga ipoleca82%
Filozofia

Filozofia grecka

podstawowe pytania dręczące ludzi od wieków, takie jak: Jaka jest natura wszechrzeczy? Kim jest człowiek i dokąd zdąża? Co to znaczy istnieć? Jak odróżnić prawdę od fałszu? Ze względu napoleca82%
Język polski

Romantyzm - informacje ogólne

do połowy XIX w.; w Polsce (1822-wydanie „Ballad i Romansów” A.Mickiewicza, do 1863-powstanie styczniowe); charakteryzowała ją postawa życiowa odrzucająca realizm, praktykizm na rzecz uczuć, woli i