profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Jak rozwiązywać konflikty społeczne

poleca62%
Wiedza o społeczeństwie

Jak rozwiązywać konflikty społeczne?

Ludzie różnie sobie radzą w sytuacjach konfliktu. Jedni będą się starali za wszelką cenę postawić na swoim. Nie będą się przejmowali dążeniami czy potrzebami innych. Ich cel będzie najważniejszy. Stojąc na stanowisku, że cel uświęca środki, nie poddadzą się i nie będą w stanie lub nie zechcą zrezygnować z własnych potrzeb. W takim wypadku osiągnięcie celu jest priorytetem. Ludzie ci nie ustąpią, będą walczyć do momentu, aż wygrają, a jeśli nie wygrają, to po pewnym czasie spróbują znowu...poleca85%
Socjologia

Konflikty

KONFLIKTY SPOŁECZNE. Konflikt powstaje dopiero, kiedy formy opozycji i niezgody utrwalają się i wywołują skutki społ.. KONFLIKT( def.obiektywistyczna)polega na zderzaniu się działań społecznych mający wspólny obiekt, ale wykluczający się nawzajem...poleca86%
Pedagogika

Rozwiązywanie konfliktów

jest nie do przyjęcia przez Jolę. Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne , spotykają się ze sobą różne postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe. Gdy są one mocnopoleca87%
Ekonomia

Konflikty społeczne w zakładzie pracy

. Oczywiście, zarówno jawne, jak i ukryte konflikty mogą być inspirowane bądź spontaniczne, łagodne albo ostre. Konflikty społeczne mogą zatem charakteryzować się różnymi właściwościami spośród wyżejpoleca83%
Psychologia

Konflikty społeczne w zakładzie pracy

. Oczywiście, zarówno jawne, jak i ukryte konflikty mogą być inspirowane bądź spontaniczne, łagodne albo ostre. Konflikty społeczne mogą zatem charakteryzować się różnymi właściwościami spośród wyżejpoleca85%
Zarządzanie

Konflikty w organizacjach

. Oczywiście, zarówno jawne, jak i ukryte konflikty mogą być inspirowane bądź spontaniczne, łagodne albo ostre. Konflikty społeczne mogą zatem charakteryzować się różnymi właściwościami spośród wyżejpoleca87%
Socjologia

Konflikt w organizacji.

partykularnych , jak też ogólnospołecznych i może występować w różnych formach i postaciach. Konflikty społeczne wynikające z konfrontacji Różnorodnych interesów politycznych, ekonomicznych, ideologicznych