profil

Rozwiązywanie konfliktów

poleca 86% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Andrzej i Jola są bardzo szczęśliwym małżeństwem. Jednak istnieje tu konflikt małżeński, który polega na tym że kiedy przychodzą rodzice Andrzeja, Jola musi być uśmiechnięta i uprzejma, a w domu musi panować porządek. Natomiast gdy przychodzą rodzice Joli wtedy Andrzej nie interesuje się tym, jest obojętny, zajmuje się tylko oglądaniem telewizji tak jakby lekceważył teściów. Takie zachowanie jest nie do przyjęcia przez Jolę.
Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne, spotykają się ze sobą różne postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe. Gdy są one mocno zróżnicowane lub ze sobą sprzeczne istnieje prawdopodobieństwo powstania konfliktu. Konflikt jest wynikiem słabej komunikacji między ludźmi. Konflikty są nieuchronne i nie można ich uniknąć, można jedynie je kontrolować i rozwiązywać.
Uważam więc, że wyżej przedstawiona sytuacja jest sytuacją konfliktową, ponieważ uczestnicy czyli Andrzej i Jola są niezdolni do innego punktu widzenia, angażują się zbyt emocjonalnie. Korzenie tego konfliktu tkwią w sferze uczuciowej. Emocje związane ze sprawą będącą przedmiotem sporu stają się z biegiem czasu dominujące, powodują że małżonkowie nie myślą racjonalnie.
Konflikt ten w moim przekonaniu powstał w sferze emocjonalnej małżonków. Wzbudza negatywne uczucia, prowadzi więc do nieporozumień, oraz wzajemnych oskarżeń i frustracji. Brak jest tutaj wzajemnej tolerancji, a także wspólnego dojścia do kompromisu. Konflikt ten powstał z niedomówień jakie spowodowali małżonkowie przez nie szczere rozmowy, oraz przez różnice osobowości . Nierozwiązany konflikt może doprowadzić do separacji bądź rozwodu. Może być to spowodowane wzajemnymi oskarżeniami, bądź też wzajemnymi pretensjami, które w ostateczności mogą być powodem niemożliwości dojścia do porozumienia miedzy współmałżonkami. Konflikt ten, a dokładnie jego początek rozpocząć się całkiem niegroźnie od zwykłych nieporozumień, które jednak po przez narastające emocje mogą być przyczyną rozpadu tego związku. W konflikcie główny udział mają małżonkowie. Jednak oprócz nich uczestnikami są także rodzice Joli i Andrzeja. Ich uczestnictwo w tym konflikcie jest nieświadome, ale odwiedzając ich czują, że coś jest nie tak jak powinno być. Czują, się niezręcznie, gdyż mimo swej woli zostali wciągnięci w rozgrywki między małżonkami. Zachowanie Andrzeja może stać się przyczyna podobnego zachowania Joli. Mianowicie Jola może chcieć się odegrać i potraktuje w podobny sposób jego rodziców. Oczywiście takie posunięcie czy też rozwiązanie nie było by trafne z tego powodu, że będzie powodem zaostrzenia już istniejącego konfliktu. W taki sposób Jola mogłaby tylko zdenerwować Andrzeja, a on w odwecie mógłby zacząć robić na złość Joli w jeszcze gorszy sposób. Rozwiązanie tego konfliktu jest możliwe ale wymaga od małżonków szczerej, a także spokojnej rozmowy. Nie powinni odkładać spraw drażliwych „na potem”, gdyż będą się nawarstwiać, rodzić wzajemną niechęć i doprowadzą do wybuchów gniewu i kłótni. W trakcie rozmowy muszą przede wszystkim starać się zrozumieć, nawzajem. Ta próba zrozumienia drugiego, wczuwania się w jego sytuację, zobaczenie świata „jego oczyma” jest podstawą rozwiązania sytuacji konfliktowej. Najczęściej jednak w wypadku konfliktu gorączkowo przedstawiamy argumenty uzasadniające nasze stanowisko, nasze potrzeby i pragnienia, usiłując skłonić drugiego do ustępstwa, do przyznania nam racji. Andrzej powinien wysłuchać Jolę i uświadomić sobie, że to w jaki sposób traktuje on jej rodziców jest nie do zniesienia i nie prowadzi do niczego dobrego. Ponadto powinien wiedzieć, że są to rodzice jego żony, którą kocha i im należy się jakiś szacunek tak jak i jego rodzicom. Innym powodem dla, którego Andrzej musi zmienić swoje zachowanie względem rodziców Joli jest to, że sam na pewno czuł by się okropnie gdyby Jola tak traktowała jego rodziców. Jeżeli to nie da żadnych rezultatów to proponowałabym im skorzystanie z pomocy mediatora bądź też udanie się na terapię małżeńską.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy