profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jak doszło do rozbiorów Polskipoleca85%
Historia

Upadek RP w XVIII wieku.

Ostatnim z polskich królów elekcyjnych był Stanisław August Poniatowski (1732-1798). Został on wybrany na króla w 1764 jako kandydat Familii, przy zdecydowanym poparciu cesarzowej Katarzyny II. Familia było to stronnictwo Czartoryskich i...poleca84%
Historia

Analiza przyczyn upadku I Rzeczypospolitej

Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej miały miejsce już ponad sto lat przed jej rozbiorem, tak więc rozbiór Polski nie był spowodowany jedynie chwilową słabością, którą wykorzystały państwa ościenne, lecz było to następstwo wielu wydarzeń i...poleca85%
Historia

Przyczyny upadku RP

Jakie były przyczyny upadku Rzeczpospolitej? Przyczyn rozbiorów można by się doszukiwać już od samych początków, kiedy to po raz pierwszy królestwo polskie pojawiło się na mapach. Jest to jednak zbyt duży przedział czasu, by można było ten...poleca78%
Historia

Upadek państwa Polskiego - przyczyny

Wpływ na upadek RP miał również kryzys gospodarczy. Produkcja rolna znacznie zmalała. Gospodarstwa chłopskie znalazły się w ruinie. Zniszczenia wojenne dotknęły także miast. Liczba polskiej ludnościpoleca77%
Historia

Dzieje Polski w XVIII wieku.

, większość Ukrainy, - Austria- Kraków, ziemie po Pilice, Wisłę, Bug - Prusy- Mazowsze z Warszawą Przyczyny upadku RP w XVII i XVIII wieku . W dziedzinie gospodarki: - Zniszczeniapoleca84%
Historia

Przyczyny upadku I RP

Rzeczpospolita, pomimo licznych przywilejów nadanych szlachcie w XVI wieku obchodziła swój najświetniejszy okres. Jednak w czasach XVI, XVII i XVIII wieku systemem politycznym w Polsce była oligarchiapoleca85%
Historia

Ziemie polskie na przełomie XVII i XVIII wieku

Ziemie polskie na przełomie XVII i XVIII wieku Okres 2 poł. XVII i 1 poł. XVIII w . jest ważny w dziejach RP zarówno w aspekcie politycznym jak i gospodarczym i społecznym. Charakterystyka tegopoleca85%
Historia

Przyczyny upadku państwa polskiego w XVIII wieku.

PRZYCZYNY UPADKU PAŃSTWA POLSKIEGO W XVIII WIEKU . -Problemy Polski zaczęły się w XVII w . gdy prowadziliśmy długotrwałe wojny z Rosją, Turcją i Szwecją, co spowodowało utratę ziem,zmniejszenie