profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Intonacja

poleca84%
Angielski

Intonacja

Na samym początku powiedzieliśmy, że pytania rozłączne pełnią dwie funkcje – pytania i prośby o potwierdzenie informacji. Z tymi dwoma funkcjami nierozłącznie związane jest zagadnienie intonacji. Jeżeli chcemy zadać prawdziwe pytanie, zastosujemy intonację rosnącą (akcentujemy zaimek osobowy): Natomiast jeżeli chcemy tylko usłyszeć potwierdzenie informacji,którą znamy, zastosujemy intonację opadającą (akcentujemy czasownik posiłkowy / modalny). Bardzo często pytania rozłączne z...

poleca55%
Gramatyka polska

Intonacja (melodia zdania)

Intonacja (melodia zdania) – inaczej obniżenie lub podniesienie tonu wypowiedzi. Służy ona przede wszystkim podkreśleniu znaczenia wyrazu albo jego barwy uczuciowej. Intonacja zarówno w mowie potocznej, jak i wypowiedziach artystycznych tworzy nastrojowość, pogłębia zrozumiałość i wpływa na melodyjność tekstu. Graficznie wyrażamy intonację za pomocą kropki, wykrzyknika czy znaku zapytania. Możesz to zrobić. Możesz to zrobić! Możesz to zrobić? Możesz to zrobić?!poleca79%
Język polski

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne - brzmieniowe, - leksykalne, - tropy stylistyczne. Środki brzmieniowe - intonacja - w trakcie wypowiadania tekstu - nadawanie mu pewnego rodzaju melodii, poprzez zmianę medolacji, w celu wyrażenia emocji,lub...poleca82%
Język polski

Akcent i intonacja w języku polskim

1. AKCENT - polega na podkreśleniu głosem niektórych składników wypowiedzi: sylab w wyrazie lub wyrazów w zdaniu. Dokonuje się to za pośrednictwem siły lub melodii głosu, albo przez wydłużenie czasu brzmienia samogłosek. 2. AKCENT WYRAZOWY...poleca83%
Język polski

Etapy analizy tekstu literackiego – Poezja:

Etapy analizy tekstu literackiego – POEZJA: Nie sugeruj się zbyt mocno zewnętrznymi przesłankami, jak biografia autora, itd. Powinieneś skupić się na tekście pisanym!!! GENOLOGIA – wstęp do analizy: 1. Zwróć uwagę na tytuł i powiedz z czym...poleca82%
Język polski

Pojęcia związane z Romantyzmem.

ROMANTYZM – POJĘCIA DO EPOKI ARCHAIZM - element językowy, który został zastąpiony przez nowy element lub wyszedł z użycia na skutek zaniku jego desygnatów. Można wyróżnić archaizm fonetyczny, słowotwórczy, leksykalny. semantyczny, składniowy...