profil

Intonacja

poleca 84% 6 głosów

Na samym początku powiedzieliśmy, że pytania rozłączne pełnią dwie funkcje – pytania i prośby o potwierdzenie informacji. Z tymi dwoma funkcjami nierozłącznie związane jest zagadnienie intonacji. Jeżeli chcemy zadać prawdziwe pytanie, zastosujemy intonację rosnącą (akcentujemy zaimek osobowy):

Natomiast jeżeli chcemy tylko usłyszeć potwierdzenie informacji,którą znamy, zastosujemy intonację opadającą (akcentujemy czasownik posiłkowy / modalny). Bardzo często pytania rozłączne z intonacją opadającą służą do podtrzymania rozmowy:

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści