profil

Intonacja (melodia zdania)

poleca 55% 60 głosów

Intonacja (melodia zdania) – inaczej obniżenie lub podniesienie tonu wypowiedzi. Służy ona przede wszystkim podkreśleniu znaczenia wyrazu albo jego barwy uczuciowej. Intonacja zarówno w mowie potocznej, jak i wypowiedziach artystycznych tworzy nastrojowość, pogłębia zrozumiałość i wpływa na melodyjność tekstu. Graficznie wyrażamy intonację za pomocą kropki, wykrzyknika czy znaku zapytania.
Możesz to zrobić.
Możesz to zrobić!
Możesz to zrobić?
Możesz to zrobić?!

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta