profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Interwencja polska w Rosji

poleca74%
Historia

Interwencja polska w Rosji i wojny polsko-rosyjskie w I połowie XVII wieku

W 1598 roku w Rosji wymarła dynastia Rurykowiczów, co zapoczątkowało okres walk wewnętrznych o tron moskiewski oraz zewnętrznych ingerencji w tym kraju. W 1603 roku w Polsce pojawił się pretendent do tronu moskiewskiego podający się za Dymitra, syna ostatniego Rurykowicza, Fiodora. Uzyskał on poparcie polskich możnowładców (Wiśniowieccy, Jerzy Mniszech), którzy udzielili mu pomocy militarnej w wyprawie do Rosji. W 1604 roku Dymitr zajął Moskwę i rządził państwem moskiewskim do 1606 roku,...poleca87%
Historia

Interwencja Polska w Rosji w połowie XVII wieku.

INTERWENCJA POLSKA W ROSJI W I POŁOWIE XVIIw. W latach 1610-1612 polakom udało się prawie przez 2 lata okupować Rosję. Do 1584 carem jej był Iwan IV Groźny prowadzący z Polską wojnę o Inflanty. Po jego Śmierci Rosja zaczęła staczać się ku...poleca82%
Historia

Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII

określę jakie skutki polityczne pociągnęły za sobą wojny polsko - rosyjskie prowadzone w XVI i XVII wieku . Odpowiem na pytanie: czy Rzeczypospolita odpowiednio wykorzystała swoją interwencję w Rosji ipoleca80%
Historia

Wojny Polski w XVII wieku

następstwie sojuszu rosyjsko-szwedzkiego i interwencji Szwecji w sprawy Rosji . Wojny polsko - rosyjskie w 1609 roku oficjalnie były prowadzone za zgodą Zygmunta III Wazy. Polacy przystąpili do oblężeniapoleca87%
Historia

Wojny Polski XVII - wiecznej wyrazem słabości czy mocarstwowości państwa?

wojem polsko -rosyjskich w XVII wieku miał charakter wojen prywatnych. Dopiero w następstwie sojuszu rosyjsko-szwedzkiego i interwencji Szwecji w sprawy Rosji . Wojny polsko - rosyjskie w 1609 rokupoleca82%
Historia

Wojny Polskie w wieku XVII

drugiej połowie XVII wieku . Źle prowadzona polityka Jana III Sobieskiego pod koniec wojen spowodowała brak większych korzyści z tej wojny i obniżenie pozycji Rzeczpospolitej w europie. Przyczyniła siępoleca81%
Historia

Sytuacja polski w XVII wieku

wyniku działań militarnych Polska i Litwa utraciły część Inflant. Szwecja ponadto zdobyła sobie kontrolę nad Pomorzem, czerpiąc zyski z ceł. W I połowie XVII wieku Polska została uwikłana w jeszcze