profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Interpretacja wiersza Żalpoleca82%
Język polski

"Żal" Józefa Czechowicza

Józef Czechowicz to katastrofista lubelski. Jego wiersze utrzymane są w tonacji katastroficznej dominują w jego lirykach symbole odsłaniające rzeczywistość zasłoniętą dla ludzkiego oka. Tak jak wizje w Apokalipsie św. Jana, zwiastują one...poleca84%
Język polski

Powinności poety. "Na wsi" Józefa Czechowicza i "Kołysanka" Czesława Miłosza - analiza porównawcza.

Wiersz Józefa Czechowicza pt. Na wsi” powstał w 1925roku. Ma charakter liryki pośredniej dopiero później ukazuje podmiot liryczny, którym jest autor przechodząc w lirykę bezpośrednią ujawnia się wpoleca84%
Język polski

Katastrofizm w poezji Józefa Czechowicza.

Józef Czechowicz jest przedstawicielem drugiej awangardy, która w przeciwieństwie do nurtu reprezentowanego przez Juliana Przybosia nie przedstawia optymistycznej wizji świata. Utwory Czechowiczapoleca84%
Język polski

Utwory Józefa Czechowicza charakteryzuje ogromne przywiązanie do miasta, młodości.

Utwory Józefa Czechowicza charakteryzuje ogromne przywiązanie do miasta młodości (Lublina), o którym napisał ponad pięćdziesiąt wierszy. W wierszach pt. "Na wsi" i "Ze wsi"poleca83%
Język polski

Interpretacja i analiza wiersza Józefa Czechowicza pt. „Modlitwa żałobna” .

nawiązaniem do filozofii epikurejskiej i motta „carpe diem”, czyli cieszenia się każdym dniem. „Modlitwa żałobna” Józefa Czechowicza jest prośba poety do Boga, w którego za bardzo nie wierzy, o spokojnepoleca85%
Język polski

Józef Czechowicz - Żal

Typ liryki Nieregularny, wolny wiersz o kompozycji klamrowej (na początku i na końcu utworu pojawiają się podobne motywy) Józefa Czechowicza jest przykładem liryki bezpośredniej. Na